LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 18/11/2019 đến 24/11/2019)

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 18/11/2019 đến 24/11/2019)

THỨ HAI NGÀY 18/11/2019

08:00

Thi viên chức (Hội đồng CNTT – ĐTVT)

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng TCHC chuẩn bị)

13:30

Thi viên chức (Hội đồng Toán)

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng TCHC chuẩn bị)

16:00

Phỏng vấn chương trình SAKURA

Địa điểm: Phòng I.12 (Khoa Sinh học – CNSH chuẩn bị)

                                         

THỨ BA NGÀY 19/11/2019

08:00

Thi viên chức (Hội đồng Lý – KHVL)

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng TCHC chuẩn bị)

10:00

Thảo luận khoa học và Seminar: Điện hóa học và năng lượng

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng KHCN chuẩn bị)

 

THỨ TƯ NGÀY 20/11/2019

 

Phó Hiệu trưởng Trần Cao Vinh làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:00

Tổ chức Lễ họp mặt ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 năm 2019

Địa điểm: Giảng đường 1, I.11, I.12 (Phòng TCHC chuẩn bị)

 

THỨ NĂM NGÀY 21/11/2019

 

Phó Hiệu trưởng Trần Minh Triết làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:00

Chấm thi ĐGNL Tiếng Anh

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

10:00

Tiếp Bộ trưởng Môi trường Séc

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng QHĐN chuẩn bị)

 

THỨ SÁU NGÀY 22/11/2019

 

Phó Hiệu trưởng Trần Lê Quan làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

14:00

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp CSĐT của NCS Nguyễn Thị Diễm Hương ngành Hóa lý thuyết và Hóa lý

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

13:30

Thi viên chức (Hội đồng Địa chất – Môi trường)

Địa điểm: Phòng C.05 (Phòng TCHC chuẩn bị)

15:30

Tiếp Đại học Tokai University, Nhật Bản

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng QHĐN chuẩn bị)

 

THỨ BẢY NGÀY 23/11/2019

09:00

Thầy Vũ Hải Quân – PGĐ ĐHQG họp

Địa điểm: Phòng F.102

14:00

Lễ tốt nghiệp bậc CĐ, HCĐH, VLVH, TXQM

Địa điểm: Giảng đường 1

14:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Khoa học máy tính

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

CHỦ NHẬT NGÀY 24/11/2019

07:30

Hội đồng thi Tiếng Anh

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng TCHC chuẩn bị)