LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 18/12/2017 đến 23/12/2017)

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 18/12/2017 đến 23/12/2017)

THỨ HAI NGÀY 18/12/2017

17:00

Hội nghị BCH Đoàn trường

Địa điểm: Phòng F.102 (VP Đoàn chuẩn bị)

 

THỨ BA NGÀY 19/12/2017

08:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Hóa sinh

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

09:00

Họp với 3 Giáo sư Nhật

Địa điểm: Phòng I.11 (Khoa Sinh học – CNSH chuẩn bị)

13:30

Họp hội đồng nghiệm thu đề tài ĐHQG loại C của PGS.TS. Trần Văn Hiếu

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng KHCN chuẩn bị)

14:00

Họp ủy ban kiểm tra Đảng ủy ĐHQG-HCM lần 8 năm 2017

Địa điểm: Phòng I.11 (VP Đảng ủy chuẩn bị)

 

THỨ TƯ NGÀY 20/12/2017

08:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Công nghệ sinh học

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

13:30

Họp hội đồng thẩm định dự án PTN

Địa điểm: Phòng I.12 (Ban KH&CN ĐHQG chuẩn bị)

 

THỨ NĂM NGÀY 21/12/2017

 

Phó Hiệu trưởng Châu Văn Tạo làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Sinh lý động

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

08:30

Tiếp đoàn NTUS (Đài Loan)

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng QHQT-QLDA chuẩn bị)

07:30

Cả ngày

Hội thảo 2017 VNIWAST (Đài Loan)

Địa điểm: Hội trường I, Phòng I.23 (Phòng QHQT-QLDA chuẩn bị)

 

THỨ SÁU NGÀY  22/12/2017

 

Phó Hiệu trưởng Trần Lê Quan làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Công nghệ sinh học

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

14:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Sinh lý động

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

THỨ BẢY NGÀY  23/12/2017

08:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Công nghệ sinh học

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

09:00

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp ĐVCM của NCS Nguyễn Anh Vinh chuyên ngành Vật lý Vô tuyến và Điện tử

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC: