LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 19/04/2021 đến 23/04/2021)

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 19/04/2021 đến 23/04/2021)

THỨ HAI NGÀY 19/04/2021

07:30

Hội nghị mở rộng lấy ý kiến đóng góp xây dựng KHCL

Địa điểm: Hội trường I

15:30

Họp công tác chuẩn bị ngày hội Go Europe

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng CTSV chuẩn bị)

                  

THỨ BA NGÀY 20/04/2021

08:30

Quản lý tài chính các Trung tâm trực thuộc Trường

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng KHTC chuẩn bị)

09:00

Tiếp đoàn Advantech

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng QHĐN chuẩn bị)

14:00

Họp tổ soạn thảo để tiếp thu chỉnh sửa dự thảo KHCL

Thành phần: theo thư triệu tập. Chủ trì: PGS.TS. Trần Lê Quan

Địa điểm: Phòng I.12

15:30

Giải đáp thắc mắc của cô Bích Thư và Thầy Phi Long Khoa SH&CNSH

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng TTPC&SHTT chuẩn bị)

                  

THỨ TƯ NGÀY 21/04/2021

 

Nghĩ Lễ theo quy định

 

THỨ NĂM NGÀY 22/04/2021

 

Phó Hiệu trưởng Trần Minh Triết làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

 

THỨ SÁU NGÀY 23/04/2021

08:00 

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Khoa học Máy tính

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

09:30

Đón tiếp đoàn Tổng lãnh sự quán Anh

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng CTSV chuẩn bị)

10:15

Chương trình hành trình giáo dục và công nghệ Vương Quốc Anh

Địa điểm: Giảng đường 1 (Phòng QHĐN chuẩn bị)

13:30

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp ĐVCM của NCS Trần Thị Tuyết Nhung ngành Hóa Sinh học

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

14:00

BGH, Tổ Thư ký hoàn chỉnh dự thảo KHCL

Chủ trì: PGS.TS. Trần Lê Quan

Địa điểm: Phòng I.11

14:00

Phó Hiệu trưởng phụ trách tiếp tự do Cán bộ Viên chức và Sinh viên

Địa điểm: Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

14:30

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp CSĐT của NCS Mai Ngọc Tuấn Anh ngành Hóa lý và Hóa lý thuyết

Địa điểm: Phòng F.203 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

15:30

Họp hội đồng giữa kỳ đề tài cấp ĐHQG-HCM (CN: TS. Vũ Bích Ngọc)

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng KHCN chuẩn bị)

 

THỨ BẢY NGÀY 24/04/2021

08:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Khoa học Máy tính

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

15:00

Hội thi tìm hiểu CN Mac – Lenin và tư tưởng HCM 2021

Địa điểm: Phòng I.12 (VP Đoàn thanh niên chuẩn bị)

 

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC: