LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 19/11/2018 đến 24/11/2018)

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 19/11/2018 đến 24/11/2018)

THỨ HAI NGÀY 19/11/2018

 

Hiệu trưởng làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

09:30

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Công nghệ Sinh học

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

14:00

Tiếp phòng CSGT

Địa điểm: Phòng I.11 (VP Đoàn thanh niên chuẩn bị)

15:00

Tiếp Trung đoàn 1

Địa điểm: Phòng I.11 (VP Đoàn thanh niên chuẩn bị)

 

THỨ BA NGÀY 20/11/2018

08:00

Tổ chức Lễ 20/11

Địa điểm: Giảng đường 1, Phòng I.11, I.12

 

THỨ TƯ NGÀY 21/11/2018

 

Phó Hiệu trưởng Trần Cao Vinh làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

 

THỨ NĂM NGÀY 22/11/2018

 

Phó Hiệu trưởng Trần Minh Triết làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Quang học

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

13:00

Tiếp đoàn ĐH Hanyang, Hàn Quốc

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng QHĐN chuẩn bị)

13:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Di truyền

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

THỨ SÁU NGÀY 23/11/2018

 

Phó Hiệu trưởng Trần Lê Quan làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

09:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Sinh lý động

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

14:00

Họp hội đồng cấp cơ sở đề tài cấp Quốc gia

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng KHCN chuẩn bị)

 

THỨ BẢY NGÀY 24/11/2018

09:00

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp CSĐT của NCS Nguyễn Anh Vinh ngành Vật lý vô tuyến và Điện tử

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

14:00

Lễ khai giảng lớp Cao cấp Lý luận chính trị của Học viện Khu vực 2

Địa điểm: Hội trường I, Phòng I.11 (Phòng TCHC, Phòng QTTB chuẩn bị)

 

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC: