LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 19/9/2022 đến 24/9/2022)

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 19/9/2022 đến 24/9/2022)

THỨ HAI NGÀY 19/9/2022

09:00

Đảng ủy họp với Chi bộ các Khoa

Địa điểm: Phòng F.102 (VP Đảng ủy chuẩn bị)

13:30

Khảo sát sơ bộ đánh giá ngoài KĐ CLGD

Địa điểm: Phòng F.102, I.11 (Phòng KT&ĐBCL chuẩn bị)

                  

THỨ BA NGÀY 20/9/2022

08:00

Tiếp đoàn công ty TORRECID

Địa điểm: Phòng F.102 (Khoa KH &CNVL chuẩn bị)

08:00

Họp hội đồng nghiệm thu đề tài cấp ĐHQG-HCM (CN: GS.TS. Trần Linh Thước)

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng KHCN chuẩn bị)

08:15

Làm việc với đoàn kiểm tra ĐHQG về KTX 135B

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng CTSV chuẩn bị)

08:30

Bảo vệ LATS cấp CSĐT của NCS Cù Nguyên Định, ngành Sinh thái

Địa điểm: Phòng I.32 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

                  

THỨ TƯ NGÀY 21/9/2022

 

 

 

THỨ NĂM NGÀY 22/9/2022

10:00

Tập huấn cán bộ thu hồ sơ nhập học khóa tuyển 2022

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng CTSV chuẩn bị)

 

THỨ SÁU NGÀY 23/9/2022

14:00

Hiệu trưởng tiếp tự do Cán bộ Viên chức và Sinh viên

Địa điểm: Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

 

THỨ BẢY NGÀY 24/9/2022

14:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Cơ sở Toán cho Tin học

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

14:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Kỹ thuật Điện tử

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC: