LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 20/03/2023 đến 24/03/2023)

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 20/03/2023 đến 24/03/2023)

THỨ HAI NGÀY 20/03/2023

08:00

Họp liên quan đến đánh giá cấp CTĐT theo ASIIN

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng KT&ĐBCL chuẩn bị)

08:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Công nghệ Sinh học

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

08:30

Họp thầu

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng QTTB chuẩn bị)

10:00

Họp hội đồng đánh giá giữa kỳ đề tài cấp ĐHQG (PGS.TS. Hà Thúc Chí Nhân)

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng KHCN chuẩn bị)

10:00

Lễ trao giấy chứng nhận kiểm định chất lượng cấp cơ sở đào tạo cho các trường đại học thành viên ĐHQG-HCM

Địa điểm: Hội trường I (Phòng KT&ĐBCL chuẩn bị)

13:30

Tiếp đoàn GS JAIST Nhật Bản

Địa điểm: Phòng F.102 (Khoa KH&CNVL chuẩn bị)

14:00

Phỏng vấn xét tuyển sinh viên vào chương trình liên thông ĐH-ThS ngành CNTT

Địa điểm: Phòng F.202, C.32, I.23 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

                  

THỨ BA NGÀY 21/03/2023  

08:30

Tiếp đoàn Toyota Technological Institute, Nhật Bản

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng QHĐN chuẩn bị)

14:00

Phỏng vấn xét tuyển sinh viên vào chương trình liên thông ĐH-ThS ngành CNTT

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

14:00

Họp về công tác đào tạo

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng Đào tạo chuẩn bị)

 

THỨ TƯ NGÀY 22/03/2023  

09:00

Tiếp đoàn thương vụ Phần Lan

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng QHĐN chuẩn bị)

 

THỨ NĂM NGÀY 23/03/2023  

08:30

Họp hội đồng liên ngành KHTN nhiệm kỳ 2023-2026

Địa điểm: Phòng I.12 (Ban KH&CN chuẩn bị)

09:00

Bảo vệ LATS cấp ĐVCM của NCS Nguyễn Hồ Thùy Linh, ngành Hóa hữu cơ

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

13:30

Tọa đàm Trao đổi kinh nghiệm về chính sách nâng cao công bố quốc tế tại các trường thành viên ĐHQG-HCM

Địa điểm: Phòng I.23 (Ban KH&CN chuẩn bị)

 

THỨ SÁU NGÀY 24/03/2023  

08:30

Họp hội đồng đánh giá giữa kỳ đề tài cấp ĐHQG (CN: PGS.TS. Trần Thị Thanh Vân, PGT.TS. Phạm Kim Ngọc)

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng KHCN chuẩn bị)

13:30

Bảo vệ LATS cấp CSĐT của NCS Phan Bích Hà, ngành Hóa hữu cơ

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

14:00

Họp về mặt bằng Photocopy Thanh Lịch

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng QTTB chuẩn bị)

14:00

Hiệu trưởng tiếp tự do Cán bộ Viên chức và Sinh viên

Địa điểm: VP Hiệu Trưởng, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

 

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC: