LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 20/05/2019 đến 25/05/2019)

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 20/05/2019 đến 25/05/2019)

Phòng Đào tạo SĐH tổ chức chấm thi từ 23/5 đến 31/5

Phòng KT&ĐBCL sử dụng phòng F.102 từ 14:00 ngày 24/5 đến 16:00 ngày 29/5

 

THỨ HAI NGÀY 20/05/2019

 

Hiệu trưởng làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:30

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Quang học

Địa điểm: I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

09:00

Họp thống nhất công tác tổ chức thi

Địa điểm: I.11 (Phòng KT&ĐBCL chuẩn bị)                                                                                                                                                                                                                   

                               

THỨ BA NGÀY 21/05/2019

08:00

(Cả ngày)

Seminar về độc chất & môi trường sinh thái – Barnett Ratter

Địa điểm: I.12 (Khoa Sinh học – CNSH chuẩn bị)

 

THỨ TƯ NGÀY 22/05/2019

 

Phó Hiệu trưởng Trần Cao Vinh làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:00

(Cả ngày)

Seminar về độc chất & môi trường sinh thái – Barnett Ratter

Địa điểm: I.12 (Khoa Sinh học – CNSH chuẩn bị)

 

THỨ NĂM NGÀY 23/05/2019

 

Phó Hiệu trưởng Trần Minh Triết làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:00

Tiếp đoàn kiểm tra của văn phòng CT Tây Nam Bộ

Địa điểm: I.12 (Phòng KHTC + KHCN chuẩn bị)

09:00

Tổ chức lễ tốt nghiệp đợt 1 – 2019

Địa điểm: Giảng đường 1 (Phòng CTSV chuẩn bị)

 

THỨ SÁU NGÀY 24/05/2019

 

Phó Hiệu trưởng Trần Lê Quan làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

 

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC:

 

THỨ BẢY NGÀY 25/05/2019 và CHỦ NHẬT NGÀY 26/05/2019

Tuyển sinh lớp 10 Trường Phổ thông Năng Khiếu