LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 20/06/2022 đến 25/06/2022)

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 20/06/2022 đến 25/06/2022)

THỨ HAI NGÀY 20/06/2022

09:00

Họp hội đồng thẩm định mở ngành CN Vật lý điện tử và Tin học

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo chuẩn bị)

14:30

Họp hội đồng đánh giá giữa kỳ đề tài cấp ĐHQG (CN:PGS.TS. Hoàng Thị Đông Qùy)

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng KHCN chuẩn bị)

                  

THỨ BA NGÀY 21/06/2022

14:00

Báo cáo chuyên đề Tiến sĩ NCS ngành Di truyền

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

                  

THỨ TƯ NGÀY 22/06/2022

08:00

Lễ trao bằng ThS TS năm 2022

Địa điểm: Giảng đường 1, Phòng I.11 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

THỨ NĂM NGÀY 23/06/2022

13:30

Họp Đảng ủy tháng 6/2022

Địa điểm: Phòng F.102 (VP Đảng ủy chuẩn bị)

 

THỨ SÁU NGÀY 24/06/2022

08:00

Lễ trao bằng ThS TS năm 2022

Địa điểm: Giảng đường 1, Phòng I.11 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

08:30

Bảo vệ LATS cấp ĐVCM của NCS Phan Long Hồ, ngành Vật lý nguyên tử và Hạt nhân

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

14:00

Hiệu trưởng tiếp tự do Cán bộ Viên chức và Sinh viên

Địa điểm: Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

 

THỨ BẢY NGÀY 25/06/2022

08:30

Bảo vệ LATS cấp ĐVCM của NCS Cao Văn Chung, ngành Vật lý nguyên tử và Hạt nhân

Địa điểm: Phòng F.203 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

08:30

Bảo vệ LATS cấp ĐVCM của NCS Lưu Huỳnh Vạn Long, ngành Hóa hữu cơ

Địa điểm: Phòng I.59A (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

08:30

Tập huấn phần mềm quản lý tài chính công đoàn

Địa điểm: Phòng C.23 (VP Công đoàn, ĐHQG-HCM chuẩn bị)

09:00

Bảo vệ LATS cấp CSĐT của NCS Nguyễn Hữu Hiệp, ngành Toán giải tích

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC: