LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 20/08/2018 đến 24/08/2018)

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 20/08/2018 đến 24/08/2018)

THỨ HAI NGÀY 20/08/2018

07:30

Lễ khai giảng năm học 2018-2019 trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Địa điểm: Cơ sở Linh Trung, Q.Thủ Đức

07:30

(Cả ngày)

Làm việc với Ban KHTC – ĐHQG

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng KHTC chuẩn bị)

14:00

Tiếp hội công nghệ vi mạch bán dẫn TP.HCM

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng QHQT-QLDA chuẩn bị)

 

THỨ BA NGÀY 21/08/2018

07:30

(Cả ngày)

Làm việc với Ban KHTC – ĐHQG

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng KHTC chuẩn bị)

08:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Vi sinh

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

THỨ TƯ NGÀY 22/08/2018

 

Phó Hiệu trưởng Trần Cao Vinh làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

07:30

(Cả ngày)

Làm việc với Ban KHTC – ĐHQG

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng KHTC chuẩn bị)

08:00

Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ ĐHQG-HCM khóa V, nhiệm kỳ 2015-2020.

Thành phần: Theo thư triệu tập

Địa điểm: Hội trường A2.104, trường ĐH QT, P. Linh Trung, Q. Thủ Đức

08:30

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Sinh lý động vật

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

THỨ NĂM NGÀY 23/08/2018

 

Phó Hiệu trưởng Trần Minh Triết làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

 

THỨ SÁU NGÀY  24/08/2018

 

Phó Hiệu trưởng Trần Lê Quan làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

 08:45

Họp với Ban KH&CN – ĐHQG

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng KHCN chuẩn bị)

14:00

Phỏng vấn trại hè Bangkok, Thái Lan

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng QHQT-QLDA chuẩn bị)

 

THỨ BẢY NGÀY 25/08/2018

07:30

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Toán Giải tích

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC: