LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 21/01/2019 đến 26/01/2019)

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 21/01/2019 đến 26/01/2019)

THỨ HAI NGÀY 21/01/2019

08:30

(Cả ngày)

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ ĐHQG-HCM lần thứ 13 (mở rộng), Khóa V, nhiệm

kỳ 2015-2020

Địa điểm: Phòng I.23 (VP Đảng ủy chuẩn bị)

09:00

Tiếp đại diện các Trường ĐH Đài Loan

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng QHĐN chuẩn bị)

10:00

Làm việc với công ty PWC

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng CTSV, VP ĐTN, TT HTSV chuẩn bị)

 

THỨ BA NGÀY 22/01/2019

08:30

Hội thảo ứng dụng kỹ thuật

Địa điểm: Phòng F.102 (Khoa Sinh học – CNSH chuẩn bị)

08:30

Tiếp đoàn Gyeongsang National University, Hàn Quốc

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng QHĐN chuẩn bị)

14:00

Họp đánh giá, phân loại viên chức Phòng CTSV

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng CTSV chuẩn bị)

 

THỨ TƯ NGÀY 23/01/2019

 

Phó Hiệu trưởng Trần Cao Vinh làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

11:00

Làm việc với công ty SGC

Địa điểm: Phòng I.11 (VP ĐTN, TT HTSV chuẩn bị)

14:00

Phân loại ĐV chi bộ CTSV

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng CTSV chuẩn bị)

15:00

Tiếp đoàn tổ chức học bổng OKAZAKI, Nhật Bản.

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng QHĐN chuẩn bị)

 

THỨ NĂM NGÀY 24/01/2019

 

Phó Hiệu trưởng Trần Minh Triết làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

 

 

 

THỨ SÁU NGÀY 25/01/2019

 

Phó Hiệu trưởng Trần Lê Quan làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

09:00

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp CSĐT của NCS Trịnh Cẩm Tú ngành SLTV

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

THỨ BẢY NGÀY 26/01/2019

08:30

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp ĐVCM của NCS Dương Thanh Tài ngành VLNT và Hạt nhân

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC: