LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 21/02/2022 đến 26/02/2022)

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 21/02/2022 đến 26/02/2022)

THỨ HAI NGÀY 21/02/2022

 

 

                  

THỨ BA NGÀY 22/02/2022

 

 

                  

THỨ TƯ NGÀY 23/02/2022

 13:00

Họp hội đồng nghiệm thu đề tài cấp ĐHQG-HCM

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng KHCN chuẩn bị)

 

THỨ NĂM NGÀY 24/02/2022

 14:00

Họp Đảng ủy

Địa điểm: Phòng F.102 (VP Đảng ủy chuẩn bị)

 

THỨ SÁU NGÀY 25/02/2022

 

 

 

THỨ BẢY NGÀY 26/02/2022

08:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Quang học

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC: