LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 21/10/2019 đến 26/10/2019)

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 21/10/2019 đến 26/10/2019)

Phòng Đào tạo SĐH sử dụng Phòng F.102 TỪ 23/10 đến 01/11 trừ  ()

 

THỨ HAI NGÀY 21/10/2019

 

Hiệu trưởng làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:30

Họp rà soát quy trình, báo cáo số liệu định kỳ cho viết báo cáo TĐG theo năm học

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng KT&ĐBCL chuẩn bị)

10:30

Họp về chương trình BSC

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng TCHC chuẩn bị)

                               

THỨ BA NGÀY 22/10/2019

09:00

Khoa Hóa học họp

Địa điểm: Phòng I.12 (Khoa Hóa học chuẩn bị)

14:00

Họp hội đồng nghiệm thu đề tài cấp ĐHQG-HCM

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng KHCN chuẩn bị)

 

THỨ TƯ NGÀY 23/10/2019

 

Phó Hiệu trưởng Trần Cao Vinh làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

09:00

Họp mở thầu

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng QTTB chuẩn bị)

10:00 

Làm việc với Ban KHCN

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng KHCN chuẩn bị)

14:00

Họp chuẩn bị tiếp đoàn Cộng hòa Séc

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng QHĐN chuẩn bị)

 

THỨ NĂM NGÀY 24/10/2019

 

Phó Hiệu trưởng Trần Minh Triết làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:30

Lễ tốt nghiệp Cử nhân khoa học tháng 10/2019

Địa điểm: Giảng đường 1 (Phòng CTSV chuẩn bị)

08:30

Tiếp đoàn chuyên gia Technopolis, Bulgaria

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng QHĐN chuẩn bị)

13:30

Nghiên cứu sinh báo cáo chuyên đề ngành CNSH

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

THỨ SÁU NGÀY 25/10/2019

 

Phó Hiệu trưởng Trần Lê Quan làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:00

Nghiên cứu sinh báo cáo chuyên đề ngành CNSH

Địa điểm: Phòng F.202 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

08:00

ĐHQG họp

Địa điểm: Phòng I.11

08:30

Họp TB phỏng vấn NCS ngành KHVL

Địa điểm: Phòng F.112A (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 09:00

Họp Hội đồng thẩm định Đề án nhận nhiệm vụ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh

nghề nghiệp Giảng viên – Giáo viên

Địa điểm: Phòng I.12 (Ban TCCB chuẩn bị)

 

THỨ BẢY NGÀY 26/10/2019

07:30

Đón tiếp Ban giám khảo hội đồng

Địa điểm: Phòng I.11 (Văn phòng ĐTN chuẩn bị)

08:00

Hội đồng Khoa học – vòng bán kết

Địa điểm: Phòng F.102 (Văn phòng ĐTN chuẩn bị)

 

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC: