LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 21/11/2022 đến 26/11/2022)

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 21/11/2022 đến 26/11/2022)

THỨ HAI NGÀY 21/11/2022

07:00

Cả ngày

 

Phiên khai mạc Hội nghị khoa học Trường lần thứ 13

Địa điểm: Giảng đường 1 (Phòng KHCN chuẩn bị)

Lịch cụ thể từ ngày 21-26/11/2022 vui lòng xem phía dưới

14:00

Họp thầu

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng QTTB chuẩn bị)

15:00

Họp báo cáo công tác quy hoạch cơ sở 2

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng QTTB chuẩn bị)

                  

THỨ BA NGÀY 22/11/2022

16:20

Tổ chức hội nghị khoa học

Địa điểm: Phòng I.12 (Khoa Sinh học – CNSH chuẩn bị)

                  

THỨ TƯ NGÀY 23/11/2022

 06:30

Tổ chức hội nghị khoa học

Địa điểm: Phòng I.12 (Khoa Sinh học – CNSH chuẩn bị)

 

THỨ NĂM NGÀY 24/11/2022

 08:00

Livestream thử CSVC nội bộ chương trình ThS KHVL

Địa điểm: Phòng F.102 (Khoa KH&CNVL chuẩn bị)

14:00

Họp chi bộ

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng KT&ĐBCL chuẩn bị)

14:00

Phòng KHTC họp

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng KHTC chuẩn bị)

15:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Vật lý Kỹ thuật

Địa điểm: Phòng I.24 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

THỨ SÁU NGÀY 25/11/2022

08:30

Họp Đảng ủy tháng 11/2022

Địa điểm: Phòng I.11 (VP Đảng ủy chuẩn bị)

09:00

Bảo vệ LATS cấp ĐVCM của NCS Nguyễn Lê Hoa Tiên, ngành VLĐC

Địa điểm: Phòng F.102  (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

14:00

Hiệu trưởng tiếp tự do Cán bộ Viên chức và Sinh viên

Địa điểm: Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

14:00

Hội thảo “Exchange of CH4 and trace gases in the ocean”

Địa điểm: Phòng F.102 (Khoa VL-VLKT chuẩn bị)

 

THỨ BẢY NGÀY 26/11/2022

13:00

Tọa đàm đóng góp CTĐT cùng doanh nghiệp

Địa điểm: Phòng F.102 (Khoa Môi trường chuẩn bị)

 

CHỦ NHẬT NGÀY 27/11/2022

08:30

Đoàn GS Viện Sinica Đài Loan phỏng vấn Internship

Địa điểm: Phòng F.102 (Khoa KH&CNVL chuẩn bị)

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC:

Hội nghị khoa học Trường lần thứ 13 từ ngày 21-26/11/2022

Thời gian và Địa điểm cụ thể:

STT

TIỂU BAN

PHÂN BAN

PHÒNG

NGÀY

THỜI GIAN

1

Toán – Tin học

Toán ứng Dụng và Tin học

F 202

26/11

7:00- 17:00

Đại số và Lý thuyết số

F 203

26/11

7:00- 17:00

Giải tích Toán học và các vấn đề liên quan

F205A

25/11

26/11

7:00- 17:00

7:00- 12:00

F 205 B

25/11

26/11

7:00-17:00

7:00- 12:00

F 203

25/11

7:00- 17:00

Minicoure Giải tích Toán học

F 203

21-24/11

7:00- 18:00

2

Vật lý – Địa cầu và Hải dương

Vật lý Kỹ thuật

C33

24/11

7:00-18:00

Vật lý Địa cầu-Hải dương học-Khí tượng Thủy văn

C32B

24/11

7:00-18:00

The 3rd International Workshop on Engineering Physics, IC-MEMS- Sensors and Their Applications (3rdIWEMA2022)

C33

25/11

7:00- 12:00

C31

C32 A

C32B

25/11

13:00- 18:00

3

Hóa học

Special Section

Giảng đường 1

21/11

13:00-18:00

Special Section Phân ban 2, 5

Hội trường I

22/11

7:00- 18:00

Phân ban 1, 3, 4, 6

I23

22/11

7:00- 18:00

4

Sinh học – Công nghệ

Phiên toàn thể của TB

Hội trường I

23/11

7:00-12:00

 

Sinh học

Hội thảo khoa học: Nhà máy Thực vật

C22

23/11

13:00- 18:00

 

 

Sinh học- CNSH thực vât

F202

23/11

13:00-18:00

 

 

Công nghệ sinh học động vật – Tế bào gốc

F109

23/11

13:00-18:00

 

 

Di truyền – Sinh học phân tử

F110

23/11

13:00-18:00

 

 

Sinh hóa – Vi sinh

F111

23/11

13:00-18:00

 

 

Sinh thái – Đa dạng sinh học

F205A

23/11

13:00-18:00

 

 

F205B

23/11

13:00-18:00

5

Địa chất và Tài nguyên Trái đất

 

C05

21/11

7:00-18:00

6

Môi trường

Phiên toàn thể

C33

22/11

7:00-10:00

 

 

Khoa học Môi trường

C31

22/11

9:00-12:00

 

 

Quản lý Tin học & Môi trường

C32 B

22/11

9:00-12:00

 

 

Công nehệ Môi trường

C32 A

22/11

9:00-12:00

7

Công nghệ Thông tin- Truyền thông

Phân ban 1

I 41

22/11

7:00-18:00

 

Phân ban 2

I 42

22/11

7:00- 18:00

 

 

Phân ban 3

C22

22/11

7:00-18:00

8

Điện từ – Viễn thông

 

I 32

21/11

13:00- 18:00

9

Khoa học và Công nghệ Vât liêu

Vật liệu cấu trúc nano – Vật liệu điện tử – quang tử

I 32

25/11

7:00-18:00

 

Vật liệu sinh học từ nguồn tái tạo – Vật liệu năng lượng và môi trường

I 33

25/11

7:00- 18:00

 

 

The international workshop between academia

F 102

26/11

7:00-16:00

 

 

S1NICA and MST- HCMUS 2022

 

 

 

10

Kỹ thuật Hạt nhân và Vật lý Y khoa

 

C22

24/11

7:00- 18:00

11

Phiên khai mạc HN, báo cáo toàn thể

 

Giảng đường 1

21 /11

7:00-11:30