LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 22/03/2021 đến 26/03/2021)

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 22/03/2021 đến 26/03/2021)

Phòng KHTC sử dụng Phòng I.12 từ 08/3/2021 đến 26/3/2021

 

THỨ HAI NGÀY 22/03/2021

08:00

Họp công tác thi ĐGNL 2021

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng KT&ĐBCL chuẩn bị)

                  

THỨ BA NGÀY 23/03/2021

09:00

Tiếp đoàn Advantech VN

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng QHĐN chuẩn bị)

10:00

Họp hội đồng đánh giá giữa kỳ đề tài cấp ĐHQG-HCM (PGS.TS. Đặng Thị Phương Thảo)

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng KHCN chuẩn bị)

13:30

Họp hội đồng chấm giải thưởng kỹ thuật TP

Địa điểm: Phòng I.11

13:30

Tập huấn coi thi ĐGNL

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng KT&ĐBCL chuẩn bị)

                  

THỨ TƯ NGÀY 24/03/2021

08:00

Cả ngày

Hội thảo tập huấn quản trị rủi ro & kế hoạch khẩn cấp

Địa điểm: Phòng F.102 (TT CEE chuẩn bị)

09:00

Họp hội đồng đánh giá giữa kỳ đề tài cấp ĐHQG-HCM (TS. Phạm Văn Việt)

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng KHCN chuẩn bị)

15:30

Họp chuẩn bị sự kiện UK EdTech Roadshow

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng QHĐN chuẩn bị)

 

THỨ NĂM NGÀY 25/03/2021

 

Phó Hiệu trưởng Trần Minh Triết làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:00

Cả ngày

Hội thảo tập huấn quản trị rủi ro & kế hoạch khẩn cấp

Địa điểm: Phòng F.102 (TT CEE chuẩn bị)

14:00

Họp Đảng ủy

Địa điểm: Phòng I.11 (VP Đảng ủy chuẩn bị)

 16:30

Đón tiếp khách mời Đêm hội văn hóa 2021

Địa điểm: Phòng F.102 (VP Đoàn TN chuẩn bị)

 

THỨ SÁU NGÀY 26/03/2021

14:00

Phó Hiệu trưởng phụ trách tiếp tự do Cán bộ Viên chức và Sinh viên

Địa điểm: Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

 

CHỦ NHẬT NGÀY 28/03/2021

06:00

Tổ chức kỳ thi Đánh giá năng lực ĐHQG-HCM năm 2021

Địa điểm: Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

 

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC: