LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 22/07/2019 đến 26/07/2019)

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 22/07/2019 đến 26/07/2019)

THỨ HAI NGÀY 22/07/2019

07:00

(Cả ngày)

Tiếp nhận tân sinh viên khóa tuyển 2019 (đợt 1)

Địa điểm: 227 Nguyễn Văn Cừ (Phòng CTSV chuẩn bị)

07:00

Hội nghị về biến đổi khí hậu

Địa điểm: Phòng F.203 (Phòng KHCN chuẩn bị)

07:00

(Cả ngày)

Khai giảng Summer school

Địa điểm: Phòng I.34 (Phòng QHĐN, AILAB chuẩn bị)

13:30

ĐHQG họp với các Trường vv giao dự toán

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng QTTB chuẩn bị)

                               

THỨ BA NGÀY 23/07/2019

07:00

Tiếp nhận tân sinh viên khóa tuyển 2019 (đợt 1)

Địa điểm: 227 Nguyễn Văn Cừ (Phòng CTSV chuẩn bị)

09:00

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp ĐVCM của NCS Vũ Thị Bạch Phượng ngành Hóa sinh học

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

THỨ TƯ NGÀY 24/07/2019

 

Phó Hiệu trưởng Trần Cao Vinh làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

13:30

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp CSĐT của NCS Nguyễn Thị Mỹ Nương ngành Di truyền học

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

THỨ NĂM NGÀY 25/07/2019

 

Phó Hiệu trưởng Trần Minh Triết làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

 

THỨ SÁU NGÀY 26/07/2019

 

Phó Hiệu trưởng Trần Lê Quan làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

14:00

Tổ chức Lễ kỷ niệm ngày TBLS 27/7/2019

Địa điểm: Phòng F.102 (Hội CCB, Phòng TCHC chuẩn bị)

 

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC: