LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 23/05/2022 đến 28/05/2022)

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 23/05/2022 đến 28/05/2022)

THỨ HAI NGÀY 23/05/2022

09:30

Họp hội đồng nghiệm thu đề tài cấp ĐHQG. (CN: TS. Nguyễn Thanh Bình)

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng KHCN chuẩn bị)

10:30

Họp hội đồng nghiệm thu đề tài cấp ĐHQG. (CN: TS. Đặng Trường An)

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng KHCN chuẩn bị)

                  

THỨ BA NGÀY 24/05/2022

 

 

                  

THỨ TƯ NGÀY 25/05/2022

 

 

 

THỨ NĂM NGÀY 26/05/2022

08:00

Chấm thi tuyển sinh SĐH môn Anh văn

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

08:30

ĐHQG tổ chức họp xét GS PGS

Địa điểm: Phòng I.11 (ĐHQG chuẩn bị)

13:30

Họp Đảng ủy tháng 5/2022

Địa điểm: Phòng F.102 (VP Đảng ủy chuẩn bị)

 

THỨ SÁU NGÀY 27/05/2022

08:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Vật lý Kỹ thuật

Địa điểm: Phòng E.205 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

08:30

Cả ngày

Họp nhóm Báo cáo tự đánh giá cấp Trường định kỳ

Địa điểm: Phòng          (Phòng KT&ĐBCL chuẩn bị)

09:00

Phỏng vấn xét tuyển NCS ngành Hóa sinh học

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

13:30

Phỏng vấn xét tuyển NCS ngành Khoa học máy tính, Trí tuệ nhân tạo

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

14:00

Hiệu trưởng tiếp tự do Cán bộ Viên chức và Sinh viên

Địa điểm: Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

 

THỨ BẢY NGÀY 28/05/2022

08:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Vật lý Ứng dụng

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

09:00

Bảo vệ LATS cấp CSĐT của NCS Trần Thị Phương Thảo, ngành Hóa lý thuyết và Hóa lý

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

09:00

Bảo vệ LATS cấp CSĐT của NCS Lê Đại Nam, ngành Vật lý lý thuyết và Vật lý toán

Địa điểm: Họp online (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

14:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Quang học

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC: