LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 23/07/2018 đến 28/07/2018)

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 23/07/2018 đến 28/07/2018)

THỨ HAI NGÀY 23/07/2018

 

Hiệu trưởng làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

09:00

Tiếp đoàn University of Tampere, Phần Lan

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng QHQT-QLDA chuẩn bị)

14:30

Họp Đảng ủy

Địa điểm: Phòng I.11 (VP Đảng ủy chuẩn bị)

 

THỨ BA NGÀY 24/07/2018

09:00

Đón tân sinh viên

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng CTSV chuẩn bị)

09:00

Tiếp đoàn University of Evora (Bồ Đào Nha)

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng QHQT-QLDA chuẩn bị)

10:00

Tiếp đoàn Griffifth school (Australia)

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng QHQT-QLDA chuẩn bị)

 

THỨ TƯ NGÀY 25/07/2018

 07:00

Trung tâm đào tạo quốc tế ITEC tiếp khách

Địa điểm: Phòng I.12 (Trung tâm ITEC chuẩn bị)

09:00

Seminar GS Miguel Avillez

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng QHQT-QLDA chuẩn bị)

 

THỨ NĂM NGÀY 26/07/2018

 

Phó Hiệu trưởng Châu Văn Tạo làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:00

Ban KHCN và Ban QHĐN của ĐHQG họp

Địa điểm: Phòng I.12 (Ban KHCN và Ban QHĐN chuẩn bị)

 09:00

Seminar GS Miguel Avillez

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng QHQT-QLDA chuẩn bị)

13:30

Tiếp Đại sứ Ailen

Địa điểm: Phòng I.12 (Khoa Toán – Tin học chuẩn bị)

 

THỨ SÁU NGÀY  27/07/2018

 

Phó Hiệu trưởng Trần Lê Quan làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

09:00

Họp thầu

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng QTTB chuẩn bị)

 09:00

Seminar GS Miguel Avillez

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng QHQT-QLDA chuẩn bị)

14:00

Lễ kỷ niệm ngày Thương binh liệt sĩ

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng TCHC chuẩn bị)

14:00

Họp thầu

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng QTTB chuẩn bị)

 

THỨ BẢY NGÀY 28/07/2018

08:30

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp CSĐT của NCS Trần Xuân Hồi chuyên ngành Vật lý nguyên tử và hạt nhân

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

09:00

Báo cáo tiểu luận tổng quan của NCS ngành VLLT

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 09:00

Seminar GS Miguel Avillez

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng QHQT-QLDA chuẩn bị)

 

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC: