LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 23/09/2019 đến 29/09/2019)

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 23/09/2019 đến 29/09/2019)

 

THỨ HAI NGÀY 23/09/2019

 

Hiệu trưởng làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

09:00

Họp hội đồng thẩm định đề tài cấp ĐHQG-HCM loại C năm 2020

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng KHCN chuẩn bị)

13:30

Tiếp đoàn Đại học Bang Portland, Hoa Kỳ

Địa điểm: Phòng F.102 (Trung tâm CEE chuẩn bị)

                               

THỨ BA NGÀY 24/09/2019

10:00

Họp hội đồng nghiệm thu đề tài cấp ĐHQG

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng KHCN chuẩn bị)

 

THỨ TƯ NGÀY 25/09/2019

 

Phó Hiệu trưởng Trần Cao Vinh làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:00

Chấm bài thi Anh văn SĐH

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

08:30

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Hóa hữu cơ

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

14:00

Họp nghiệm thu đề tài sở KH&CN

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng KHCN chuẩn bị)

14:00

Họp chuẩn đầu ra Anh văn chương trình chất lượng cao ngành CNSH, SH

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo chuẩn bị)

 

THỨ NĂM NGÀY 26/09/2019

 

Phó Hiệu trưởng Trần Minh Triết làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

14:00

Họp chi bộ

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng TCHC chuẩn bị)

 

THỨ SÁU NGÀY 27/09/2019

 

Phó Hiệu trưởng Trần Lê Quan làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:00

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp ĐVCM của NCS Nguyễn Thị Ngọc Hương ngành Sinh lý học thực vật

Địa điểm: F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

08:30

Công tác đào tạo Đại học – Sau đại học

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng Đào tạo chuẩn bị)

09:00

Họp mở thầu

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng QTTB chuẩn bị)

15:00

Họp họp đồng Thi đua khen thưởng ĐHQG

Địa điểm: F.102

 

THỨ BẢY NGÀY 28/09/2019

 

07:30

Cả ngày

Tổ chức lớp bồi dưỡng Quốc phòng An ninh đối tượng 4

Địa điểm: Giảng đường 1

08:30

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp ĐVCM của NCS Nguyễn Thị Cẩm Thu ngành Vật lý nguyên tử và hạt nhân

Địa điểm: F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

CHỦ NHẬT NGÀY 29/09/2019

 

07:30

Cả ngày

Tổ chức lớp bồi dưỡng Quốc phòng An ninh đối tượng 4

Địa điểm: Giảng đường 1

08:30

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp CSĐT của NCS Dương Thanh Tài ngành Vật lý nguyên tử và hạt nhân

Địa điểm: F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC: