LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 23/11/2020 đến 29/11/2020)

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 23/11/2020 đến 29/11/2020)

THỨ HAI NGÀY 23/11/2020

 

Hiệu trưởng làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

14:00

Kiểm tra công tác tuyển sinh 2020

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo chuẩn bị)

                  

THỨ BA NGÀY 24/11/2020

08:00

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp CSĐT của NCS Lê Thị Thùy Dương ngành Sinh thái học

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

09:00

Họp mở thầu

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng QTTB chuẩn bị)

09:00

Họp triển khai thi công nhà TN.D2A

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng QTTB chuẩn bị)

                  

THỨ TƯ NGÀY 25/11/2020

07:30

Đánh giá online cử nhân Khoa học Vật liệu

Địa điểm: Phòng F.102 (Khoa Khoa học & Công nghệ Vật liệu chuẩn bị)

09:00

Phỏng vấn xét tuyển NCS ngành Hóa sinh học

Địa điểm: Phòng I.12  (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

09:30

Họp Ban giám hiệu, Ban thường vụ Đảng ủy

Địa điểm: Phòng I.11  

13:00

Phỏng vấn NCS ngành Sinh lý học Người và Động vật

Địa điểm: Phòng I.12  (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

13:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Hóa sinh học

Địa điểm: Phòng I.11  (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

THỨ NĂM NGÀY 26/11/2020

 

Phó Hiệu trưởng Trần Minh Triết làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:30

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp ĐVCM của NCS Nguyễn Lê Hoàng Ngân ngành Vi sinh vật học

Địa điểm: Phòng I.24 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

09:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Hóa hữu cơ

Địa điểm: Phòng I.12  (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

08:00

Cả ngày

Chấm thi tuyển sinh SĐH năm 2020 – đợt 2

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

13:30

Họp Đảng ủy định kỳ

Địa điểm: Phòng I.11  (VP Đảng ủy chuẩn bị)

 

THỨ SÁU NGÀY 27/11/2020

 

Phó Hiệu trưởng Trần Lê Quan làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

07:30

Cả ngày

Chấm thi tuyển sinh SĐH năm 2020 – đợt 2

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

14:00

Hiệu trưởng tiếp tự do Cán bộ Viên chức và Sinh viên

Địa điểm: Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

14:00

Họp xét lưu hưu

Địa điểm: Phòng I.11  (Phòng TCHC chuẩn bị)

14:30

Phỏng vấn NCS ngành Khoa học Vật liệu

Địa điểm: Phòng I.12  (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

THỨ BẢY NGÀY 28/11/2020

07:30

Cả ngày

Chấm thi tuyển sinh SĐH năm 2020 – đợt 2

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

08:00

Cả ngày

Tổ chức Trường Đông miền Nam 2020

Địa điểm: Hội trường I  (Khoa Toán – Tin học chuẩn bị)

 

CHỦ NHẬT NGÀY 29/11/2020

08:00

Chấm thi tuyển sinh SĐH năm 2020 – đợt 2

Địa điểm: Phòng  (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

08:00

Cả ngày

Tổ chức Trường Đông miền Nam 2020

Địa điểm: Hội trường I  (Khoa Toán – Tin học chuẩn bị)

08:00

Cả ngày

Đánh giá online chương trình cử nhân Khoa học Vật liệu

Địa điểm: Phòng F.102 (Khoa Khoa học & Công nghệ Vật liệu chuẩn bị)

 

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC: