LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 23/12/2019 đến 28/12/2019)

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 23/12/2019 đến 28/12/2019)

THỨ HAI NGÀY 23/12/2019

 

Hiệu trưởng làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:30

Công tác đào tạo ĐH & SĐH

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng Đào tạo chuẩn bị)

09:00

Họp hội đồng nghiệm thu đề tài cấp ĐHQG-HCM

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng KHCN chuẩn bị)

13:30

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Công nghệ sinh học

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

14:00

Ban Kế hoạch tài chính ĐHQG họp

Địa điểm: Phòng I.11 (Ban Kế hoạch tài chính chuẩn bị)

                               

THỨ BA NGÀY 24/12/2019

08:00

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp ĐVCM của NCS Trương Kim Phượng ngành CNSH

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

08:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Công nghệ sinh học

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

10:00

Họp ban tổ chức hội nghị CBVC

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng TCHC chuẩn bị)

13:30

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Hóa hữu cơ

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

13:30

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Công nghệ sinh học

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

THỨ TƯ NGÀY 25/12/2019

 

Phó Hiệu trưởng Trần Cao Vinh làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Di truyền

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

08:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Công nghệ sinh học

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

14:00

Tiếp ĐH Mỏ công nghệ, Bắc Kinh – Trung Quốc

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng QHĐN chuẩn bị)

 

THỨ NĂM NGÀY 26/12/2019

 

Phó Hiệu trưởng Trần Minh Triết làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

07:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Công nghệ sinh học

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

07:30

Cả ngày

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Sinh thái học

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

08:00

Cả ngày

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Công nghệ sinh học

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

08:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Khoa học máy tính

Địa điểm: Phòng F.111 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

13:00

Họp hội đồng nghiệm thu đề tài cấp sở KHCN và cấp ĐHQG-HCM

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng KHCN chuẩn bị)

 

THỨ SÁU NGÀY 27/12/2019

 

Phó Hiệu trưởng Trần Lê Quan làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

07:30

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Sinh thái học

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

09:00

Họp hội đồng nghiệm thu đề tài (TS. Phạm Hoài Phương)

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng KHCN chuẩn bị)

09:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Khoa học vật liệu

Địa điểm: Phòng (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

13:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Vi sinh

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

14:00

Hiệu trưởng tiếp tự do Cán bộ Viên chức và Sinh viên

Địa điểm: Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

 

THỨ BẢY NGÀY 28/12/2019

08:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Vi sinh

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

09:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Hải dương học

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

09:00

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp CSĐT của NCS Huỳnh Thị Hoàng Dung ngành Toán giải tích

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

14:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Công nghệ sinh học

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

14:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Giải tích

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

14:30

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp ĐVCM của NCS Nguyễn Nhật Kim Ngân ngành VLĐC

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC: