LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 24/08/2020 đến 28/08/2020)

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 24/08/2020 đến 28/08/2020)

THỨ HAI NGÀY 24/08/2020

 

Hiệu trưởng làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

                  

THỨ BA NGÀY 25/08/2020

 

 

                  

THỨ TƯ NGÀY 26/08/2020

 

Phó Hiệu trưởng Trần Cao Vinh làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

 

THỨ NĂM NGÀY 27/08/2020

 

Phó Hiệu trưởng Trần Minh Triết làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

 13:00

Kiểm tra công tác Đoàn

Địa điểm: Phòng F.102 (VP Đoàn thanh niên chuẩn bị)

 

THỨ SÁU NGÀY 28/08/2020

 

Phó Hiệu trưởng Trần Lê Quan làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:00

Triển khai quy trình công tác thành lập Hội đồng trường

Địa điểm: Hội trường I, GĐ1 (Phòng TCHC chuẩn bị)

13:30

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp ĐVCM của NCS Trương Thị Nhạn ngành Toán giải tích

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

14:00

Hiệu trưởng tiếp tự do Cán bộ Viên chức và Sinh viên

Địa điểm: Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

14:00

Họp BCH Đảng bộ tháng 8/2020

Địa điểm: Phòng I.11 (Văn phòng Đảng ủy chuẩn bị)

15:30

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp ĐVCM của NCS Vũ Thị Tuyết Mai ngành Toán giải tích

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

CHỦ NHẬT NGÀY 30/08/2020

 06:00

Tổ chức kỳ thi Đánh giá năng lực ĐHQG-HCM năm 2020

Địa điểm: Trường KHTN cơ sở NVC và cơ sở Linh Trung

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC: