LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 24/12/2018 đến 30/12/2018)

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 24/12/2018 đến 30/12/2018)

THỨ HAI NGÀY 24/12/2018

08:00

Họp cán bộ chủ chốt về công tác tài chính 2019

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng TCHC và Phòng KHTC chuẩn bị)

08:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Sinh lý thực vật

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

09:00

Họp hội đồng nghiệm thu đề tài cấp ĐHQG

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng KHCN chuẩn bị)

 

THỨ BA NGÀY 25/12/2018

07:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Sinh lý động vật

Địa điểm: Phòng Thư viện (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

08:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Sinh lý thực vật

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

13:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Sinh lý động vật

Địa điểm: Phòng Thư viện (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

14:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Hóa hữu cơ

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

THỨ TƯ NGÀY 26/12/2018

 

Phó Hiệu trưởng Trần Cao Vinh làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

07:00

(Cả ngày)

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Sinh lý động vật

Địa điểm: Phòng Thư viện (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

07:30

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Sinh lý thực vật

Địa điểm: Phòng F.111 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

07:30

(Cả ngày)

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Di truyền

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)


THỨ NĂM NGÀY 27/12/2018

 

Phó Hiệu trưởng Trần Minh Triết làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Sinh thái

Địa điểm: Phòng Thư viện (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

08:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Hóa hữu cơ

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

13:00

Hội nghị CBVC 2018 – 2019

Địa điểm: Hội trường I (Phòng TCHC chuẩn bị)

13:30

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Di truyền

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

17:30

Tiệc Tất niên cho CBVC – NLĐ

Địa điểm: Sân trường (VP Công đoàn chuẩn bị)

 

THỨ SÁU NGÀY 28/12/2018

 

Phó Hiệu trưởng Trần Lê Quan làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

09:00

Bảo vệ LATS cấp CSĐT của NCS Nguyễn Thị Quỳnh Như ngành Hóa sinh

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

13:30

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Công nghệ Sinh học

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

13:30

Bảo vệ LATS cấp ĐVCM của NCS Đặng Hoàng Phú ngành Hóa hữu cơ

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

THỨ BẢY NGÀY 29/12/2018

08:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Xác suất thống kê

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

14:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Hóa hữu cơ

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

14:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Hải dương + Khí tượng

Địa điểm: Phòng Thư viện (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

CHỦ NHẬT NGÀY 30/12/2018

08:00

Bảo vệ LATS cấp ĐVCM của NCS Nguyễn Thị Diễm Hương ngành Hóa lý thuyết và Hóa lý chuyên ngành MANAR

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

08:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Vi sinh

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

10:00

Bảo vệ LATS cấp ĐVCM của NCS Nguyễn Thanh Bình ngành Hóa lý thuyết và Hóa lý

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC: