LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 25/03/2019 đến 31/03/2019)

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 25/03/2019 đến 31/03/2019)

THỨ HAI NGÀY 25/03/2019

 

Hiệu trưởng làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

 

 

 

THỨ BA NGÀY 26/03/2019

07:30

Họp thông qua chương trình HTQT

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng QHĐN chuẩn bị)

15:30

Trao học bổng Nguyễn Điền – Bùi Minh Trực

Địa điểm: Phòng F.102 (VP ĐTN chuẩn bị)

16:00

Phỏng vấn chương trình trao đổi SV tham gia HKUST summer research program 2019

Địa điểm: Phòng I.12 (Khoa Sinh học – CNSH chuẩn bị)

 

THỨ TƯ NGÀY 27/03/2019

 

Phó Hiệu trưởng Trần Cao Vinh làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:30

Gặp gỡ doanh nghiệp

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng CTSV chuẩn bị)

14:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Vật lý Kỹ thuật

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

15:00

Tiếp đoàn làm việc của công ty GNT & công ty Raksul

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng KHCN chuẩn bị)

 

THỨ NĂM NGÀY 28/03/2019

 

Phó Hiệu trưởng Trần Minh Triết làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

 

 

 

THỨ SÁU NGÀY 29/03/2019

 

Phó Hiệu trưởng Trần Lê Quan làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:00

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp ĐVCM của NCS Trần Khánh Linh ngành Di truyền học

Địa điểm: F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

08:30

Họp về công tác đào tạo

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng Đào tạo chuẩn bị)

09:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Sinh lý Động vật

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

12:00

Hội thảo quốc tế Chinan

Địa điểm: F.102, I.12 (Phòng QHĐN chuẩn bị)

 

THƯ BẢY NGÀY 30/03/2019

08:30

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp CSĐT của NCS Lê Thị Quỳnh Hương ngành VLNT&HN

Địa điểm: F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

09:00

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp ĐVCM của NCS Lê Trọng Ngọc ngành Khoa học máy tính

Địa điểm: I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

CHỦ NHẬT NGÀY 31/03/2019

06:00 tới 12:00

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG-HCM năm 2019

Địa điểm: Trường ĐH KHTN (cơ sở 227 NVC và cơ sở Linh Trung)

 

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC: