LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 25/06/2018 đến 29/06/2018)

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 25/06/2018 đến 29/06/2018)

CBVC thực hiện nhiệm vụ thanh tra, coi thi THPTQG 2018 theo chỉ đạo của Sở GDĐT TPHCM từ ngày 25/6 đến 27/6/2018

 

THỨ HAI NGÀY 25/06/2018

 Cả ngày

Hiệu trưởng đi công tác

 

 

 

THỨ BA NGÀY 26/06/2018

08:00

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp CSĐT của NCS Phạm Đức Dũng ngành Hóa hữu cơ

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

THỨ TƯ NGÀY 27/06/2018

 

 

 

THỨ NĂM NGÀY 28/06/2018

 

Phó Hiệu trưởng Châu Văn Tạo làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

10:00

Tiếp đoàn Columbus English Academy (Philippines)

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng QHQT-QLDA chuẩn bị)

17:00

Hội nghị BCH Đoàn trường

Địa điểm: Phòng F.102 (VP Đoàn thanh niên chuẩn bị)

 

THỨ SÁU NGÀY  29/06/2018

 

Phó Hiệu trưởng Trần Lê Quan làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:30

Tiếp đoàn GS từ ĐH Gist Hàn Quốc

Địa điểm: Phòng F.102 (Khoa Sinh học – CNSH chuẩn bị)

09:00

Họp thầu

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng QTTB chuẩn bị)

 

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC: