LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 25/09/2017 đến 30/09/2017)

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 25/09/2017 đến 30/09/2017)

THỨ HAI NGÀY 25/09/2017

 

Hiệu trưởng làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

10:00

Trao đổi một số nội dung về quá trình đóng BHXH

Địa điểm: Phòng F.203 (Phòng TCHC chuẩn bị)

THỨ BA NGÀY 26/09/2017

08:30

Họp hội đồng thẩm định đề tài cấp ĐHQG

Địa điểm: Phòng I.12 (Ban KHCN chuẩn bị)

15:00

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp ĐVCM của NCS Lương Phước Toàn ngành Vật lý Địa cầu

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

THỨ TƯ NGÀY 27/09/2017

 

Phó Hiệu trưởng Vũ Hải Quân làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

 

 

THỨ NĂM NGÀY 28/09/2017

 

Phó Hiệu trưởng Châu Văn Tạo làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:00

Họp hội đồng thẩm định của TT INOMAR ĐHQG-HCM

Địa điểm: Phòng I.23 (Ban KHCN chuẩn bị)

08:30

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp ĐVCM của NCS Võ Thị Xuyến ngành Vi sinh vật học

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

09:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Sinh thái

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

09:00

Họp triển khai kết luận Trung tâm CEE

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng TTPC-SHTT chuẩn bị)

15:30

Tiếp đoàn trường ĐH Mỏ – Địa chất về trao đổi các cơ hội hợp tác trong NCKH

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng KHCN chuẩn bị)

THỨ SÁU NGÀY  29/09/2017

 

Phó Hiệu trưởng Trần Lê Quan làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:30

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp ĐVCM của NCS Nguyễn Khoa Học Mai ngành Hóa hữu cơ

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

13:30

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp CSĐT của NCS Hoàng Thị Thu ngành Vật lý chất rắn

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

THỨ BẢY NGÀY  30/09/2017

08:30

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp ĐVCM của NCS Lâm Thị Mỹ Linh ngành Hóa phân tích

Địa điểm: Phòng I.23 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

09:00

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp ĐVCM của NCS Lê Minh Tân ngành Vật lý địa cầu

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)


CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC: