LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 25/11/2019 đến 30/11/2019)

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 25/11/2019 đến 30/11/2019)

THỨ HAI NGÀY 25/11/2019

 

Hiệu trưởng làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:00

Họp xét kéo dài thời gian làm việc khi đủ tuổi nghỉ hưu năm 2020

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng TCHC chuẩn bị)

09:00

ĐHQG họp

Địa điểm: Phòng I.11 (Ban KHTC chuẩn bị)

09:00

Họp mở thầu

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng QTTB chuẩn bị)

13:30

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp ĐVCM của NCS Dương Thị Thanh Trúc ngành Hóa hữu cơ

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

                               

THỨ BA NGÀY 26/11/2019

08:00

Thi viên chức (Hội đồng Lý – KHVL)

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng TCHC chuẩn bị)

 

THỨ TƯ NGÀY 27/11/2019

 

Phó Hiệu trưởng Trần Cao Vinh làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

09:30

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp ĐVCM của NCS Dương Thanh Phong ngành Lý thuyết xác suất và Thống kê Toán

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

13:30

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Di truyền

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

THỨ NĂM NGÀY 28/11/2019

 

Phó Hiệu trưởng Trần Minh Triết làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Vi sinh vật học

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

08:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Hóa phân tích

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

09:00

Lễ ký kết MOU với Gwangju University, Hàn Quốc

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng QHĐN chuẩn bị)

14:00

Họp hội đồng nghiệm thu đề tài cấp ĐHQG-HCM

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng KHCN chuẩn bị)

 

THỨ SÁU NGÀY 29/11/2019

 

Phó Hiệu trưởng Trần Lê Quan làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

 

THỨ BẢY NGÀY 30/11/2019

07:30

Cả ngày

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Toán ứng dụng – QCF

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)