LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 25/12/2017 đến 30/12/2017)

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 25/12/2017 đến 30/12/2017)

THỨ HAI NGÀY 25/12/2017

 

Hiệu trưởng đi công tác từ 25 đến 28/12

08:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Sinh lý thực

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

Chiều

Chủ động ứng phó bão Tembin theo công văn số 2337/ĐHQG-VP của GĐ ĐHQG-HCM

 

THỨ BA NGÀY 26/12/2017

Cả ngày

Chủ động ứng phó bão Tembin theo công văn số 2337/ĐHQG-VP của GĐ ĐHQG-HCM

08:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Công nghệ sinh học

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

THỨ TƯ NGÀY 27/12/2017

07:00

Hội nghị thường niên năm 2017 – ĐHQG-HCM

Địa điểm: Nhà điều hành ĐHQG-HCM

08:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Sinh lý động

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

13:30

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Sinh lý động

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

THỨ NĂM NGÀY 28/12/2017

 

Phó Hiệu trưởng Châu Văn Tạo làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:00

Đánh giá nội bộ cuối kỳ chương trình Thạc sĩ CNSH

Địa điểm: Phòng I.11 (Khoa Sinh học-CNSH chuẩn bị)

08:00

Nghiên cứu sinh

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

08:30

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp ĐVCM cho NCS Trịnh Cẩm Tú ngành Sinh lý thực vật

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

14:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Sinh thái

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

THỨ SÁU NGÀY  29/12/2017

 

Phó Hiệu trưởng Trần Lê Quan làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Sinh thái

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

13:30

Hội nghị đại biểu Cán bộ – Viên chức năm học 2016 – 2017

Địa điểm: Hội trường I

14:00

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp ĐVCM cho NCS Đặng Thị Tùng Loan ngành Sinh lý học người và động vật

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

17:00

Liên hoan chào năm mới 2018

Địa điểm: Sân trường ĐH KHTN 227 Nguyễn Văn Cử (VP Công đoàn chuẩn bị)

 

THỨ BẢY NGÀY  30/12/2017

08:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Giải tích

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

08:30

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp ĐVCM cho NCS Phạm Văn Việt ngành Khoa học vật liệu

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC: