LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 25/12/2023 đến 31/12/2023)

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 25/12/2023 đến 31/12/2023)
Ngày Giờ Địa điểm Nội dung cuộc họp Đơn vị chuẩn bị
Thứ 2
25/12/2023
7:00 I 12 Bảo vệ luận văn thạc sĩ ngành Sinh học thực nghiệm – Chuyên ngành Giảng dạy sinh học thực nghiệm Phòng ĐT SĐH
8:00 F.102 Hội nghị lấy Phiếu tín nhiệm Cấp Quản lý VPĐU
9:00 I.11 Bảo vệ luận văn thạc sĩ ngành Công nghệ sinh học Phòng ĐT SĐH
9:30 F.102 Hội nghị Đảng ủy đánh giá xếp loại TCCSĐ và ĐV năm 2023 VPĐU
13:30 I 11 Bảo vệ luận văn sĩ ngành Sinh học thực nghiệm – Chuyên ngành Giảng dạy sinh học thực nghiệm Phòng ĐT SĐH
14:00 I.12 Trao đổi chương trình Talent Generation 2024 thuộc dự án Today’s Voice 2024 của UNESCO-CEP P.CTSV
14:30 F.102 Tiếp đoàn School of Engineering, Chang Gung University, Đài Loan P.QHĐN
Thứ 3
26/12/2023
8:00 I 11 Bảo vệ luận văn thạc sĩ ngành Công nghệ sinh học Phòng ĐT SĐH
9:00 I 12 Bảo vệ luận văn thạc sĩ ngành Toán giải tích Phòng ĐT SĐH
9:00 Phòng Seminar Thư viện Lầu 10 Nhà I Bảo vệ luận văn thạc sĩ ngành Hóa sinh học Phòng ĐT SĐH
13:00 I 12 Bảo vệ luận văn thạc sĩ ngành Di truyền học Phòng ĐT SĐH
13:30 F.102 Bảo vệ LATS cấp CSĐT của ncs Lâm Khắc Kỷ, ngành Hóa sinh học Phòng ĐT SĐH
14:00 I 11 Bảo vệ luận văn thạc sĩ ngành Công nghệ sinh học Phòng ĐT SĐH
Thứ 4
27/12/2023
7:30 Bộ môn Vật lý hạt nhân Bảo vệ luận văn thạc sĩ ngành Vật lý nguyên tử và hạt nhân và ngành VLKT- Chuyên ngành Giảng dạy Vật lý thực nghiệm Phòng ĐT SĐH
7:30 F 203 Bảo vệ luận văn thạc sĩ ngành Khoa học máy tính + Hệ thống thông tin Phòng ĐT SĐH
7:30 Phòng seminar thư viện Lầu 10 nhà I Bảo vệ luận văn thạc sĩ ngành Vật lý kỹ thuật – Chuyên ngành Giảng dạy Vật lý thực nghiệm Phòng ĐT SĐH
8:00 I 11 Bảo vệ luận văn thạc sĩ ngành Sinh học thực nghiệm – Chuyên ngành Sinh lý động vật Phòng ĐT SĐH
8:00 I 12 Bảo vệ luận văn thạc sĩ ngành Công nghệ sinh học Phòng ĐT SĐH
13:00 F202 và F203 Bảo vệ luận văn thạc sĩ ngành Khoa học máy tính + Hệ thống thông tin Phòng ĐT SĐH
13:00 I 11 Bảo vệ luận văn thạc sĩ ngành Sinh học thực nghiệm – Chuyên ngành Sinh lý động vật Phòng ĐT SĐH
13:00 I 12 Bảo vệ luận văn thạc sĩ ngành Vi sinh vật học Phòng ĐT SĐH
13:00 Phòng seminar Thư viện – Lầu 10 nhà I Bảo vệ luận văn thạc sĩ ngành Di truyền học Phòng ĐT SĐH
Thứ 5
28/12/2023
7:00 B.42 Bảo vệ LATS cấp ĐVCM của NCS Trần Trọng Ngân, ngành Sinh thái học Phòng ĐT SĐH
7:30 C.41 Bảo vệ luận văn thạc sĩ ngành Khoa học máy tính+Hệ thống thông tin Phòng ĐT SĐH
7:30 Phòng seminar Thư viện Lầu 10 Nhà I Bảo vệ luận văn thạc sĩ ngành Di truyền học Phòng ĐT SĐH
8:30 C.22 Bảo vệ LATS cấp ĐVCM của ncs Nguyễn HOàng Tuấn, ngành Quản lý tài nguyên và môi trường Phòng ĐT SĐH
8:30 I 12 Bảo vệ luận văn thạc sĩ ngành Vi sinh vật học Phòng ĐT SĐH
9:00 I 11 Bảo vệ luận văn thạc sĩ ngành Sinh học thực nghiêm – Chuyên ngành Sinh lý động vật Phòng ĐT SĐH
9:30 B.42 Bảo vệ LATS cấp ĐVCM của ncs Phạm Mạnh Hùng, ngành Sinh thái học Phòng ĐT SĐH
12:30 F102 Hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý tại Đảng bộ Trường Đại học Khoa học Tự nhiên năm 2023 VPĐU
13:00 I 12 Bảo vệ luận văn thạc sĩ ngành Vi sinh vật học Phòng ĐT SĐH
14:00 C.31 Bảo vệ LATS cấp ĐVCM của ncs Lê Thị Phương Ngân, ngành vi sinh vật học Phòng ĐT SĐH
Thứ 6
29/12/2023
7:30 C.43B Bảo vệ luận văn thạc sĩ ngành Toán ứng dụng-chuyên ngành Giáo dục Toán học Phòng ĐT SĐH
8:00 F.102 Hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý tại Đảng bộ Trường Đại học Khoa học Tự nhiên năm 2023 VPĐU
9:00 C.32b Bảo vệ LATS cấp ĐVCM của ncs Chu Thị Bích Phượng, ngành Vi sinh vật học Phòng ĐT SĐH
9:00 I 12 Bảo vệ luận văn thạc sĩ ngành Di truyền học I 12
12:30 I 48 Bảo vệ luận văn thạc sĩ ngành Hóa phân tích Phòng ĐT SĐH
13:30 B.11A Bảo vệ luận văn thạc sĩ ngành Toán ứng dụng-chuyên ngành Giáo dục Toán học Phòng ĐT SĐH
13:30 HT.I, I.11 Hội nghị VC-NLĐ Phòng TCHC
13:30 I 12 Bảo vệ luận văn thạc sĩ ngành Toán ứng dụng-chuyên ngành Giáo dục Toán học Phòng ĐT SĐH
Thứ 7
30/12/2023
7:30 C.32B Bảo vệ luận văn thạc sĩ ngành Toán ứng dụng Phòng ĐT SĐH
7:30 I 12 Bảo vệ luận văn thạc sĩ ngành Toán ứng dụng-chuyên ngành Giáo dục Toán học Phòng ĐT SĐH
8:00 I 11 Bảo vệ luận văn thạc sĩ ngành SHTN- Chuyên ngành Sinh lý động vật Phòng ĐT SĐH
8:30 F.102 Bảo vệ LATS cấp ĐVCM của ncs Vũ Năng An, ngành Khoa học vật liệu Phòng ĐT SĐH
13:30 F 102 Bảo vệ luận văn thạc sĩ ngành Toán ứng dụng Phòng ĐT SĐH
13:30 I 12 Bảo vệ luận văn thạc sĩ ngành Công nghệ sinh học Phòng ĐT SĐH
15:00 F 210 Bảo vệ luận văn thạc sĩ ngành Đại số và lý thuyết số Phòng ĐT SĐH
Chủ nhật
31/12/2023
14:00 I 12 Bảo vệ luận văn thạc sĩ ngành Lý thuyết xác suất và thống kê toán học Phòng ĐT SĐH