LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 26/02/2018 đến 03/03/2018)

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 26/02/2018 đến 03/03/2018)

THỨ HAI NGÀY 26/02/2018

 

Hiệu trưởng làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

 

 

 

THỨ BA NGÀY 27/02/2018

 

 

 

THỨ TƯ NGÀY 28/02/2018

15:00

Họp BTV Đảng ủy và BTV Công đoàn Trường ĐH KHTN

Địa điểm: Phòng F.102 (VP Công đoàn chuẩn bị)

 

THỨ NĂM NGÀY 01/03/2018

 

Phó Hiệu trưởng Châu Văn Tạo làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

15:00

Lễ bổ nhiệm lại Hiệu trưởng Trường PTNK – ĐHQG-HCM

Địa điểm: Lầu 2 Trường PTNK (Trường PTNK chuẩn bị)

 

THỨ SÁU NGÀY  02/03/2018

 

Phó Hiệu trưởng Trần Lê Quan làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:00

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp ĐVCM của NCS Nguyễn Hoàng Ngọc Phương ngành Vi sinh vật học

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

THỨ BẢY NGÀY 03/03/2018

09:00

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp CSĐT của NCS Nguyễn Hữu Nhân ngành Toán Giải tích

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC: