LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 26/08/2019 đến 30/08/2019)

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 26/08/2019 đến 30/08/2019)

THỨ HAI NGÀY 26/08/2019

 

Hiệu trưởng làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

                               

THỨ BA NGÀY 27/08/2019

 

 

 

THỨ TƯ NGÀY 28/08/2019

 

Phó Hiệu trưởng Trần Cao Vinh làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

09:00

Tiếp đoàn Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng QHĐN chuẩn bị)

09:00

Họp với ĐH An Giang về đào tạo Thạc sĩ ngành Vật lý kỹ thuật

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

THỨ NĂM NGÀY 29/08/2019

 

Phó Hiệu trưởng Trần Minh Triết làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:30

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp CSĐT của NCS Đặng Hoàng Phú ngành Hóa hữu cơ

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

10:00

Họp rà soát báo cáo giữa chu kỳ kiểm định

Địa điểm: Phòng F.203 (Phòng KT&ĐBCL chuẩn bị)

14:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Hóa phân tích

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

THỨ SÁU NGÀY 30/08/2019

 

Phó Hiệu trưởng Trần Lê Quan làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

09:00

Cả ngày

Họp rà soát hồ sơ MC cho CT cử nhân CNSH

Địa điểm: Phòng I.12 (Khoa Sinh học – CNSH chuẩn bị)

09:00

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp ĐVCM của NCS Nguyễn Hữu Kế ngành Quang học

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC: