LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 26/10/2020 đến 31/10/2020)

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 26/10/2020 đến 31/10/2020)

THỨ HAI NGÀY 26/10/2020

 

Hiệu trưởng làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:30

Triển khai thực hiện chương trình liên thông BS – MS

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

14:00

Tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2017 – 2022

Địa điểm: Phòng F.102 (VP Công đoàn chuẩn bị)

                  

THỨ BA NGÀY 27/10/2020

13:30

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành CNSH

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

                  

THỨ TƯ NGÀY 28/10/2020

 

Phó Hiệu trưởng Trần Cao Vinh làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

 

THỨ NĂM NGÀY 29/10/2020

 

Phó Hiệu trưởng Trần Minh Triết làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:00

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp ĐVCM của NCS Hà Thị Mỹ Ngân ngành CNSH

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

12:00

Chương trình Cử nhân KHVL theo chuẩn AUN-QA

Địa điểm: Phòng F.102 (Khoa KH&CNVL chuẩn bị)

 

THỨ SÁU NGÀY 30/10/2020

 

Phó Hiệu trưởng Trần Lê Quan làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

12:00

Đánh giá online Cử nhân Khoa học Vật liệu

Địa điểm: Phòng F.102 (Khoa KH&CNVL chuẩn bị)

14:00

Hiệu trưởng tiếp tự do Cán bộ Viên chức và Sinh viên

Địa điểm: Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

 

THỨ BẢY NGÀY 31/10/2020

13:00

Phỏng vấn xét tuyển chương trình ThS Hệ thống Thông tin, CTLKĐT giữa ĐH KHTN và ĐH Lyon 1 – Cộng Hòa Pháp

Địa điểm: Phòng I.11, I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC: