LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 27/03/2023 đến 01/04/2023)

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 27/03/2023 đến 01/04/2023)

THỨ HAI NGÀY 27/03/2023

13:30

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Khoa học Môi trường

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

                  

THỨ BA NGÀY 28/03/2023  

09:00

Họp hội đồng đánh giá giữa kỳ đề tài cấp ĐHQG (TS. Lê Thị Thùy Dương)

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng KHCN chuẩn bị)

14:00

Họp hội đồng đánh giá giữa kỳ đề tài cấp ĐHQG (PGS.TS. Trần Văn Hiếu)

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng KHCN chuẩn bị)

15:30

Họp hội đồng đánh giá giữa kỳ đề tài cấp ĐHQG (TS. Trương Thị Cẩm Trang)

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng KHCN chuẩn bị)

 

THỨ TƯ NGÀY 29/03/2023  

08:30

Họp hội đồng đánh giá giữa kỳ đề tài cấp ĐHQG (PGS.TS. Nguyễn Trung Nhân)

Địa điểm: Phòng I.59 (Phòng KHCN chuẩn bị)

09:30

Trao đổi hợp tác với học viện TLA về các lớp kỹ năng cho SV

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng CTSV chuẩn bị)

09:30

Họp hội đồng nghiệm thu đề tài cấp ĐHQG (TS. Đái Huệ Ngân)

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng KHCN chuẩn bị)

13:30

Họp hội đồng đánh giá giữa kỳ đề tài cấp ĐHQG (CN: PGS.TS. Trần Thị Thanh Vân, PGT.TS. Phạm Kim Ngọc)

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng KHCN chuẩn bị)

14:00

Họp hội đồng nghiệm thu đề tài cấp ĐHQG (TS. Trần Thị Thu Dung)

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng KHCN chuẩn bị)

 

THỨ NĂM NGÀY 30/03/2023  

08:30

Bảo vệ LATS cấp CSĐT của NCS Trần Thiện Phong, ngành QLTN&MT

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

13:30

Họp hội đồng đánh giá giữa kỳ đề tài cấp ĐHQG (PGS.TS. Lê Công Hảo)

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng KHCN chuẩn bị)

13:30

Hội nghị BCH Đảng bộ tháng 3/2023

Địa điểm: Phòng F.102 (VP Đảng ủy chuẩn bị)

15:30

Họp hội đồng đánh giá giữa kỳ đề tài cấp ĐHQG (TS. La Phan Phương Hạ)

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng KHCN chuẩn bị)

 

THỨ SÁU NGÀY 31/03/2023  

08:30

Họp hội đồng đánh giá giữa kỳ đề tài cấp ĐHQG (TS. Nguyễn Thị Hồng Thương)

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng KHCN chuẩn bị)

14:00

Bảo vệ LATS cấp ĐVCM của NCS Nguyễn Hồng Bửu Long, ngành KH Máy tính

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

14:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Sinh học thực nghiệm

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

14:00

Hiệu trưởng tiếp tự do Cán bộ Viên chức và Sinh viên

Địa điểm: VP Hiệu Trưởng, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

 

THỨ BẢY NGÀY 01/04/2023  

09:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Lý thuyết xác suất và thống kê toán học

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC: