LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 27/05/2019 đến 01/06/2019)

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 27/05/2019 đến 01/06/2019)

THỨ HAI NGÀY 27/05/2019

 

Hiệu trưởng làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

15:30

Họp với công ty GE Partners

Địa điểm: I.12 (Khoa Sinh học – CNSH chuẩn bị)

14:00

Kiểm tra Đoàn trường của Thành đoàn

Địa điểm:         (VP ĐTN chuẩn bị)

                               

THỨ BA NGÀY 28/05/2019

 

 

 

THỨ TƯ NGÀY 29/05/2019

 

Phó Hiệu trưởng Trần Cao Vinh làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:00

Lễ trao bằng Thạc sĩ, Tiến sĩ năm 2019

Địa điểm: Giảng đường 1, Hội trường I (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

14:00

Nghiệm thu đề tài

Địa điểm: I.12 (Khoa Sinh học – CNSH chuẩn bị)

 

THỨ NĂM NGÀY 30/05/2019

 

Phó Hiệu trưởng Trần Minh Triết làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

07:00

Tổ chức Lễ Quốc tế Thiếu nhi và trao học bổng Nguyễn Đức Cảnh

Địa điểm: Giảng đường 1 (VP Công đoàn chuẩn bị)

08:30

Công tác đào tạo ĐH và SĐH

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo chuẩn bị)

16:00

Câu lạc bộ Khoa học Tự nhiên

Địa điểm: I.23 (Phòng KHCN chuẩn bị)

 

THỨ SÁU NGÀY 31/05/2019

 

Phó Hiệu trưởng Trần Lê Quan làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:00

Lễ trao bằng Thạc sĩ, Tiến sĩ năm 2019

Địa điểm: Giảng đường 1, Hội trường I (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

09:00

(Cả ngày)

Họp mở thầu

Địa điểm: I.12 (Phòng QTTB chuẩn bị)

 

THỨ BẢY NGÀY 01/06/2019

08:30

Họp hội đồng nghiệm thu đề tài cấp ĐHQG

Địa điểm: I.12 (Phòng KHCN chuẩn bị)

09:00

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp ĐVCM của NCS Lê Thanh Hoa ngành Toán ứng dụng

Địa điểm: F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC: