LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 27/08/2018 đến 31/08/2018)

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 27/08/2018 đến 31/08/2018)

THỨ HAI NGÀY 27/08/2018

08:00

Hiệu trưởng tiếp khách

Địa điểm: Phòng I.11

09:00

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp ĐVCM của NCS Ngô Minh Mẫn ngành Toán Giải tích

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

09:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Sinh thái

Địa điểm: Phòng B.11B (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

09:30

Họp ban tự đánh giá CTSV năm học 2017 – 2018

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng CTSV chuẩn bị)

 

THỨ BA NGÀY 28/08/2018

08:00

Tiếp Trường Fingervina, Korea

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng QHQT-QLDA chuẩn bị)

09:30

Họp BCH Đảng bộ trường ĐH KHTN

Địa điểm: Phòng I.11

09:30

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp ĐVCM của NCS Lê Thị Cẩm Tú ngành VLLT và Vật lý toán

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

09:30

Tiếp Trường Arizona State University, Mỹ

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng QHQT-QLDA chuẩn bị)

 

THỨ TƯ NGÀY 29/08/2018

 

Phó Hiệu trưởng Trần Cao Vinh làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

13:30

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Sinh thái

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

15:30

Họp tổ chuyên môn ĐGNL ĐHQG HCM

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng KT&ĐBCL chuẩn bị)

 

THỨ NĂM NGÀY 30/08/2018

 

Phó Hiệu trưởng Trần Minh Triết làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

09:30

Tiếp Trường Incheon National University, Hàn Quốc

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng QHQT-QLDA chuẩn bị)

10:30

Tiếp Trường INU và phỏng vấn sinh viên

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng QHQT-QLDA chuẩn bị)

 

THỨ SÁU NGÀY  31/08/2018

 

Phó Hiệu trưởng Trần Lê Quan làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

14:30

Tiếp Trường THPT Đinh Thiện Lý

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng KHCN chuẩn bị)

 

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC: