LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 28/02/2022 đến 04/03/2022)

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 28/02/2022 đến 04/03/2022)

THỨ HAI NGÀY 28/02/2022

08:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Công nghệ Sinh học

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

09:00

Họp tuyển nhân sự Khoa

Địa điểm: Phòng F.205A (Khoa Sinh học – CNSH chuẩn bị)

09:30

Họp tập thể Lãnh đạo Trường

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng TCHC chuẩn bị)

                  

THỨ BA NGÀY 01/03/2022

 

 

                  

THỨ TƯ NGÀY 02/03/2022

 08:30

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp CSĐT của NCS Trần Thị Tuyết Nhung ngành Hóa sinh học

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

THỨ NĂM NGÀY 03/03/2022

 08:30

Họp trưởng nhóm viết báo cáo tự đánh giá cấp CSGD

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng KT&ĐBCL chuẩn bị)

 09:00

Tiếp công ty Bosch

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng QHĐN chuẩn bị)

14:00

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp CSĐT của NCS Nguyễn Văn Hoàng ngành Hóa lý thuyết và Hóa lý

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

THỨ SÁU NGÀY 04/03/2022

 

 

 

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC: