LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 28/05/2018 đến 02/06/2018)

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 28/05/2018 đến 02/06/2018)

Phòng Đào tạo Sau Đại học sử dụng phòng F.102 Từ 28.05 đến 01.06.2018

 

THỨ HAI NGÀY 28/05/2018

 

Hiệu trưởng tham dự Lễ tốt nghiệp & trao bằng ThS, TS (227 Nguyễn Văn Cừ)

08:00

Lễ trao bằng Tiến sĩ, Thạc sĩ năm 2018

Địa điểm: Giảng đường 1, Hội trường I (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

09:30

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp ĐVCM của NCS Đặng Khánh Linh ngành VLLT và VL Toán

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

10:30

Trao đổi hợp tác với công ty Pasal JSC

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng TTTT, TT HTSV chuẩn bị)

 

THỨ BA NGÀY 29/05/2018

09:30

Khen thưởng kỳ thi Olympic các môn học

Địa điểm: Phòng I.23 (Phòng CTSV chuẩn bị)

15:00

Họp đề án Pháp Việt

Địa điểm: Phòng HT

 

THỨ TƯ NGÀY 30/05/2018

08:00

Lễ trao bằng Tiến sĩ, Thạc sĩ năm 2018

Địa điểm: Giảng đường 1, Hội trường I (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

13:30

Họp hội đồng nghiệp thu cấp cơ sở đề tài KHCN cấp Quốc Gia

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng KHCN chuẩn bị)

14:00

Khoa CNTT tiếp TT JVN

Địa điểm: Phòng I.11 (Khoa CNTT chuẩn bị)

 

THỨ NĂM NGÀY 31/05/2018

 

Phó Hiệu trưởng Châu Văn Tạo làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:00

Trao học bổng Nguyễn Đức Cảnh và tổ chức Lễ quốc tế thiếu nhi 1/6

Địa điểm: Giảng đường 1, Sân trường (VP Công Đoàn chuẩn bị)

13:00

Hiệu trưởng tiếp đoàn MITANI

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng TCHC chuẩn bị)

 

THỨ SÁU NGÀY  01/06/2018

 

Phó Hiệu trưởng Trần Lê Quan làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

 14:00

Lễ vinh danh và trao giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2017

Địa điểm: Hội trường I (Phòng TCHC chuẩn bị)

 

THỨ BẢY NGÀY  02/06/2018

08:30

Lễ trao bằng tốt nghiệp cử nhân khoa học đợt 2 năm học 2017 – 2018

Địa điểm: Giảng đường 1 (Phòng CTSV chuẩn bị)

09:00

Họp ban chỉ đạo tuyển sinh ĐHQG

Chủ trì: Thầy Vũ Hải Quân

Địa điểm: Phòng I.11

 

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC: