LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 29/03/2021 đến 03/04/2021)

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 29/03/2021 đến 03/04/2021)

THỨ HAI NGÀY 29/03/2021

 

 

                  

THỨ BA NGÀY 30/03/2021

09:00

Họp với Hội sinh viên về giải thưởng SV NCKH

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng KHCN chuẩn bị)

                  

THỨ TƯ NGÀY 31/03/2021

08:00

Họp Kế hoạch chiến lược

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng TCHC chuẩn bị)

 

THỨ NĂM NGÀY 01/04/2021

 

Phó Hiệu trưởng Trần Minh Triết làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:00

Họp Kế hoạch chiến lược

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng TCHC chuẩn bị)

 

THỨ SÁU NGÀY 02/04/2021

13:30

Họp hội đồng chấm CĐTS của NCS Trần Thanh Hùng ngành CNSH

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

14:00

Phó Hiệu trưởng phụ trách tiếp tự do Cán bộ Viên chức và Sinh viên

Địa điểm: Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

 

THỨ BẢY NGÀY 03/04/2021

09:00

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp CSĐT của NCS Lê Hoàng Chiến ngành Vật lý nguyên tử

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC: