LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 29/04/2019 đến 04/05/2019)

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 29/04/2019 đến 04/05/2019)

THỨ HAI NGÀY 29/04/2019

 

Nghỉ Lễ theo quy định Nhà nước

 

THỨ BA NGÀY 30/04/2019

 

Nghỉ Lễ theo quy định Nhà nước

 

THỨ TƯ NGÀY 01/05/2019

 

Nghỉ Lễ theo quy định Nhà nước

 

THỨ NĂM NGÀY 02/05/2019

 

Phó Hiệu trưởng Trần Minh Triết làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:00

Họp nhóm CNG-UD

Địa điểm: I.12 (Khoa Sinh học – CNSH chuẩn bị)

15:00

Họp hội đồng khoa học Khoa

Địa điểm: I.12 (Khoa Sinh học – CNSH chuẩn bị)

 

THỨ SÁU NGÀY 03/05/2019

 

Phó Hiệu trưởng Trần Lê Quan làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:30

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp CSĐT của NCS Bùi Thế Vinh ngành Hóa sinh học

Địa điểm: F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

08:30

Họp hội đồng giữa kỳ đề tài cấp ĐHQG-HCM

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng KHCN chuẩn bị)

09:00

(Cả ngày)

Họp mở thầu gói thầu thiết bị

Địa điểm: I.12 (Phòng QTTB chuẩn bị)

 

THỨ BẢY NGÀY 04/05/2019

 

Phó Hiệu trưởng Trần Lê Quan làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

07:30

(Cả ngày)

Báo cáo của GS. Michel Marek

Địa điểm: I.12 (Khoa Sinh học – CNSH chuẩn bị)

14:00

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp ĐVCM của NCS Huỳnh Thị Hoàng Dung ngành Toán giải tích

Địa điểm: F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC: