LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 29/06/2020 đến 04/07/2020)

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 29/06/2020 đến 04/07/2020)

THỨ HAI NGÀY 29/06/2020

 

Hiệu trưởng làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:00

Phỏng vấn xét tuyển NCS ngành CNSH

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

14:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành CNSH

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

                  

THỨ BA NGÀY 30/06/2020

08:30

Họp hội đồng đánh giá giữa kỳ đề tài ĐHQG-HCM (Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Thị Hồng Thương)

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng KHCN chuẩn bị)

14:00

Họp ban chấp hành Đảng bộ

Địa điểm: Phòng F.102 (VP Đảng ủy chuẩn bị)

14:00

Họp chi bộ (báo cáo chuyên đề)

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng KHCN – TTPC chuẩn bị)

                       

THỨ TƯ NGÀY 01/07/2020

 

Phó Hiệu trưởng Trần Cao Vinh làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

09:00

Phỏng vấn xét tuyển NCS ngành Khoa học máy tính

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

THỨ NĂM NGÀY 02/07/2020

 

Phó Hiệu trưởng Trần Minh Triết làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:00

Phỏng vấn xét tuyển NCS ngành Vi sinh vật học

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

09:00

Phỏng vấn xét tuyển NCS ngành Sinh lý học người và động vật

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

THỨ SÁU NGÀY 03/07/2020

 

Phó Hiệu trưởng Trần Lê Quan làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

14:00

Hiệu trưởng tiếp tự do Cán bộ Viên chức và Sinh viên

Địa điểm: Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

 

THỨ BẢY NGÀY 04/07/2020

09:00

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp CSĐT của NCS Nguyễn Sĩ Hoài Vũ ngành Quang học

Địa điểm: Phòng F.203 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

09:30

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp CSĐT của NCS Dương Thanh Phong ngành Lý thuyết xác suất và thống kê toán học.

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC: