LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 29/08/2022 đến 02/09/2022)

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 29/08/2022 đến 02/09/2022)

THỨ HAI NGÀY 29/08/2022

09:00

Đại hội chi bộ TCHC

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng TCHC chuẩn bị)

14:00

Đại hội chi bộ CTSV

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng CTSV chuẩn bị)

15:30

Họp công tác cựu SV

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng CTSV chuẩn bị)

                  

THỨ BA NGÀY 30/08/2022

08:00

Bảo vệ cấp CSĐT của NCS Đào Phú Quốc

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

08:00

Họp tổ chuyên gia thẩm định kết quả đề tài cấp Quốc gia (CN: PGS.TS. Lê Vũ Tuấn Hùng)

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng KHCN chuẩn bị)

09:00

Họp về việc vận hành chương trình BSMS

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

                  

THỨ TƯ NGÀY 31/08/2022

07:30

Cả ngày

Hội thảo và tập huấn “Triển khai thí điểm xây dựng chương trình và tổ chức giảng dạy trình độ ThS theo mô hình FCDI

Địa điểm: Hội trường I (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

08:00

Họp hội đồng nghiệm thu đề tài cấp ĐHQG-HCM (CN: PGS.TS. Trương Thị Hồng Loan + PGS.TS. Trần Thiện Thanh)

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng KHCN chuẩn bị)

08:30

Ký kết MOU với IEEE – NPSS

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng QHĐN chuẩn bị)

 

THỨ NĂM NGÀY 01/09/2022

 

Nghỉ Lễ theo quy định

 

THỨ SÁU NGÀY 02/09/2022

 

Nghỉ Lễ theo quy định

 

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC: