LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 29/11/2021 đến 03/12/2021)

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 29/11/2021 đến 03/12/2021)

Phòng Đào tạo SĐH sử dụng phòng F.102 từ 01/12 tới 08/12 (trừ thứ 7, Chủ nhật)

THỨ HAI NGÀY 29/11/2021

 14:00

Họp BTC Lễ công bố quyết định Hiệu trưởng

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng TCHC chuẩn bị)

                  

THỨ BA NGÀY 30/11/2021

14:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Vi sinh

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

                  

THỨ TƯ NGÀY 01/12/2021

 

 

 

THỨ NĂM NGÀY 02/12/2021

07:30

Họp chương trình toán học với ĐHQG-HCM

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng KHCN chuẩn bị)

08:00

Phỏng vấn NCS ngành Sinh thái

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

08:30

Phỏng vấn NCS ngành Toán ứng dụng

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

09:00

Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng

Địa điểm: Giảng đường 1

13:00

Phỏng vấn NCS ngành CNSH

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

THỨ SÁU NGÀY 03/12/2021

14:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành QLMT

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC: