LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 30/01/2023 đến 04/02/2023)

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 30/01/2023 đến 04/02/2023)

THỨ HAI NGÀY 30/01/2023

 

 

                  

THỨ BA NGÀY 31/01/2023  

 

 

 

THỨ TƯ NGÀY 01/02/2023  

 

 

 

THỨ NĂM NGÀY 02/02/2023  

11:00 – 18:00

Họp ký MOU với ĐH Jeju, Hàn Quốc

Địa điểm: Phòng F.102 (Khoa Sinh học – CNSH chuẩn bị)

13:30

Họp hội đồng nghiệm thu đề tài cấp ĐHQG (TS. Phạm Quỳnh Hương)

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng KHCN chuẩn bị)

15:00

Họp hội đồng nghiệm thu đề tài cấp ĐHQG (TS. Trần Ngọc Hội)

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng KHCN chuẩn bị)

 

THỨ SÁU NGÀY 03/02/2023  

14:00

Hiệu trưởng tiếp tự do Cán bộ Viên chức và Sinh viên

Địa điểm: Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

 

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC: