LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 30/03/2020 đến 03/04/2020)

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 30/03/2020 đến 03/04/2020)

THỨ HAI NGÀY 30/03/2020

09:30

Đại học Quốc gia họp

Địa điểm: Phòng F.102

                               

THỨ BA NGÀY 31/03/2020

 

 

                 

THỨ TƯ NGÀY 01/04/2020

 

Phó Hiệu trưởng Trần Cao Vinh làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

 

THỨ NĂM NGÀY 02/04/2020

 

Nghỉ Lễ theo quy định

 

THỨ SÁU NGÀY 03/04/2020

 

Phó Hiệu trưởng Trần Lê Quan làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

14:00

Hiệu trưởng tiếp tự do Cán bộ Viên chức và Sinh viên

Địa điểm: Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

 

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC: