LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 30/04/2018 đến 04/05/2018)

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 30/04/2018 đến 04/05/2018)

THỨ HAI NGÀY 30/04/2018

Cả ngày

Nghỉ Lễ 30/04 và 01/05

 

THỨ BA NGÀY 01/05/2018

Cả ngày

Nghỉ Lễ 30/04 và 01/05

 

THỨ TƯ NGÀY 02/05/2018

09:00

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp CSĐT của NCS Nguyễn Đức Thịnh ngành Hóa Phân Tích

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

THỨ NĂM NGÀY 03/05/2018

 

Phó Hiệu trưởng Châu Văn Tạo làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:00

Kiểm tra công tác tuyển sinh SĐH

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

09:00

Tiếp đoàn tổ chức Student Exchange VN

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng QHQT-QLDA chuẩn bị)

09:30

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp ĐVCM của NCS Nguyễn Văn Mện ngành VLLT và VL Toán

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

10:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Vi sinh

Địa điểm: Phòng B.11B (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

14:00

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp ĐVCM của NCS Võ Văn Tài ngành VLLT và VL Toán

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

14:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Quang học

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

THỨ SÁU NGÀY  04/05/2018

 

Phó Hiệu trưởng Trần Lê Quan làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

09:00

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp CSĐT của NCS Cao Xuân Phương ngành LT Xác suất và TK Toán

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

09:30

Tiếp đoàn công ty Tocontap Sài Gòn

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng QHQT-QLDA chuẩn bị)

15:00

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp CSĐT của NCS Nguyễn Kim Ngọc ngành Đại số và Lý thuyết số

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

15:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Hóa hữu cơ

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC: