LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 30/12/2019 đến 04/01/2020)

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 30/12/2019 đến 04/01/2020)

THỨ HAI NGÀY 30/12/2019

09:00

Họp chi bộ KT&ĐBCL

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng KT&ĐBCL chuẩn bị)

14:00

Họp Đảng ủy

Địa điểm: Phòng I.11 (VP Đảng ủy chuẩn bị)

14:00

Thi đánh giá năng lực tiếng Anh

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

                               

THỨ BA NGÀY 31/12/2019

13:00

Hội nghị Đại biểu CBVC năm 2019

Địa điểm: Hội trường I, Phòng I.11, I.12

13:30

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Di truyền

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

THỨ TƯ NGÀY 01/01/2020

 

Nghỉ Lễ theo quy định

 

THỨ NĂM NGÀY 02/01/2020

 

Phó Hiệu trưởng Trần Minh Triết làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

14:00

Họp Đảng ủy

Địa điểm: Phòng F.102 (VP Đảng ủy chuẩn bị)

 

THỨ SÁU NGÀY 03/01/2020

 

Phó Hiệu trưởng Trần Lê Quan làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:00

Họp Đảng ủy

Địa điểm: Phòng F.102 (VP Đảng ủy chuẩn bị)

09:00

Họp với công ty Nutifood

Địa điểm: Phòng I.12 (Khoa Sinh học – CNSH chuẩn bị)

14:00

Hiệu trưởng tiếp tự do Cán bộ Viên chức và Sinh viên

Địa điểm: Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

 

THỨ BẢY NGÀY 04/01/2020

09:00

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp CSĐT của NCS Nguyễn Ngọc Trọng ngành Toán giải tích

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC: