LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 31/08/2020 đến 06/09/2020)

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 31/08/2020 đến 06/09/2020)

THỨ HAI NGÀY 31/08/2020

 

Hiệu trưởng làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

                  

THỨ BA NGÀY 01/09/2020

 

 

                         

THỨ TƯ NGÀY 02/09/2020

 

Nghỉ Lễ theo quy định.

 

THỨ NĂM NGÀY 03/09/2020

 

Phó Hiệu trưởng Trần Minh Triết làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

14:30

Họp Ban thường vụ Công đoàn ĐHQG-HCM

Địa điểm: Phòng I.11 (VP Công đoàn chuẩn bị)

 

THỨ SÁU NGÀY 04/09/2020

 

Phó Hiệu trưởng Trần Lê Quan làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

14:00

Hiệu trưởng tiếp tự do Cán bộ Viên chức và Sinh viên

Địa điểm: Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

 

THỨ BẢY NGÀY 05/09/2020

09:00

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp CSĐT của NCS Bùi Trung Thành ngành Vật lý chất rắn

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

CHỦ NHẬT NGÀY 06/09/2020

06:30

Cả ngày

Thi Đánh giá năng lực Tiếng Anh

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC: