LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 31/12/2018 đến 04/01/2019)

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 31/12/2018 đến 04/01/2019)

THỨ HAI NGÀY 31/12/2018

 

Nghĩ Lễ theo quy định Nhà nước

07:30

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Di truyền

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

THỨ BA NGÀY 01/01/2019

 

Nghĩ Lễ theo quy định Nhà nước

 

THỨ TƯ NGÀY 02/01/2019

 

Phó Hiệu trưởng Trần Cao Vinh làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

09:00

Họp về hoạt động kết nối doanh nghiệp

Địa điểm: Phòng F.102 (Khoa Sinh học – CNSH chuẩn bị)

 

THỨ NĂM NGÀY 03/01/2019

08:00

Dự Hội nghị Thường niên – 2018 (Xe đón Thầy/Cô sẽ khởi hành vào lúc 07g10 tại 227 Nguyễn Văn Cừ, P.4, Q.5).

Thành phần: Theo thư mời

Địa điểm: Hội trường Nhà điều hành ĐHQG-HCM

 

THỨ SÁU NGÀY 04/01/2019

 

Phó Hiệu trưởng Trần Lê Quan làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:00

Dự Hội nghị Kế hoạch – Tài chính năm 2019.

Thành phần: Theo thư mời

Địa điểm: Phòng 512- Nhà điều hành ĐHQG-HCM

08:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Công nghệ Sinh học

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

13:30

Bảo vệ LATS cấp CSĐT của NCS Đặng Khánh Linh ngành VLLT và VL Toán

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC: