Lịch học và sinh hoạt đầu khóa của Tân sinh viên Khóa 2019

Lịch học và sinh hoạt đầu khóa của Tân sinh viên Khóa 2019

A. LỊCH HỌC HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

Lịch học: Sinh viên bắt buộc phải tham gia bắt buộc phải tham gia tất cả các hoạt động sau

  • Sinh hoạt đầu khóa: từ 19/8 đến 22/8/2019 (thời khóa biểu cụ thể sẽ được thông báo trên website Trường vào thời gian từ 11/8 đến 15/8/2019).
  • Giới thiệu ngành học, các chuyên đề theo ngành: ngày 23/8/2019.
  • Lễ Khai giảng: sáng 24/8/2019 tại cơ sở Thủ đức – Dĩ An
  • Tập huấn kỹ năng cho sinh viên: 27/8 đến 30/8/2019.
  • Kiểm tra Anh văn đầu khóa: sáng 26/8/2019.
  • Bắt đầu học kỳ I/19-20: 03/9/2019 (Thời khóa biểu cụ thể sẽ được thông báo vào thời gian Sinh hoạt đầu khóa).

B. LỊCH HỌC CÁC CHƯƠNG TRÌNH THEO ĐỀ ÁN (TIÊN TIẾN, CHÁT LƯỢNG CAO, VIỆT – PHÁP)

1. CHƯƠNG TRÌNH THEO ĐỀ ÁN KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (Áp dụng cho sinh viên khóa tuyển 2019)

STT Thời gian Nội dung Đối tượng Ghi chú
1 08g30, ngày 17/08/2019 Sinh hoạt định hướng Chương trình Tiên tiến, Việt – Pháp Hội trường I
2 14g00, ngày 17/08/2019 Sinh hoạt định hướng Chương trình Chất lượng cao Giảng đường 1
3 08g00, 18/08/2019 Tập huấn kỹ năng Chương trình Tiên tiến, Việt – Pháp, Chất lượng cao Giảng đường 1 (cả ngày)
4 19/08/2019 – 22/08/2019 Sinh hoạt Công dân đầu khóa Tất cả các sinh viên khóa 2019 Danh sách cụ thể sẽ thông báo sau. SV theo dõi trên website trường.
5 28/08/2019 – 29/08/2019 Team Building (đợt 1) Chương trình Tiên tiến, Việt – Pháp, Chất lượng cao Danh sách cụ thể sẽ thông báo sau
6 05/09/2019 – 06/09/2019 Team Building (đợt 2) Chương trình Tiên tiến, Việt – Pháp, Chất lượng cao Danh sách cụ thể sẽ thông báo sau
7 09/09/2019 – 29/09/2019 Giáo dục Quốc phòng Chương trình Tiên tiến, Việt – Pháp, Chất lượng cao Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh (ĐHQG TP.HCM)
8 10/7/2019 Bắt đầu học kỳ I/1920 Chương trình Tiên tiến, Việt – Pháp, Chất lượng cao

Thời khóa biểu cụ thể sẽ thông báo sau

 

2. CHƯƠNG TRÌNH THEO ĐỀ ÁN KHOA HÓA HỌC (Áp dụng cho sinh viên khóa tuyển 2019)

3. CHƯƠNG TRÌNH THEO ĐỀ ÁN KHOA SINH  HỌC & CÔNG NGHỆ SINH  HỌC (Áp dụng cho sinh viên khóa tuyển 2019)

4. CHƯƠNG TRÌNH THEO ĐỀ ÁN KHOA ĐIỆN TỬ – VIỄN THÔNG (Áp dụng cho sinh viên khóa tuyển 2019)