Lịch nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, ngày Giải phóng Miền Nam 30/4 và Ngày Quốc tế Lao động 1/5 năm 2018

Lịch nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, ngày Giải phóng Miền Nam 30/4 và Ngày Quốc tế Lao động 1/5 năm 2018

Kính gửi: Các đơn vị trong Trường

 

Căn cứ Bộ luật lao động số 10/2012/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2012,

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐHQG-HCM thông báo đến các đơn vị trong Trường.

  • Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương:Nghỉ 1 ngày là Thứ tư ngày 25/4/2018.
  • Ngày Giải phóng Miền Nam 30/4 và Ngày Quốc tế Lao động 1/5:Nghỉ 2 ngày là Thứ hai ngày 30/04/2018 và Thứ ba ngày 1/5/2018.

Nhà trường đề nghị các đơn vị có kế hoạch đảm bảo an ninh, trật tự, phòng cháy – chữa cháy và bảo vệ tài sản cơ quan. Những trường hợp ở lại làm việc trong ngày nghỉ, đơn vị đăng ký tại phòng Tổ chức – Hành chính.

Trân trọng./.