Lịch phỏng vấn xét tuyển đào tạo Thạc sĩ đợt tháng 10 năm 2017

Lịch phỏng vấn xét tuyển đào tạo Thạc sĩ đợt tháng 10 năm 2017

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HCM

Trường Đại học Khoa học Tự Nhiên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

THÔNG BÁO LỊCH PHỎNG VẤN XÉT TUYỂN ĐÀO TẠO THẠC SĨ

ĐỢT THÁNG 10 NĂM 2017

 

            Trường ĐH khoa học Tự nhiên thông báo về việc xét tuyển đào tạo thạc sĩ đợt 2 năm 2017 như sau:

 1. Danh sách thí sinh dự tuyển. (danh sách đính kèm)
 2. Lịch phỏng vấn:

Đề nghị các thí sinh đi dự phỏng vấn đúng giờ và mang theo giấy chứng minh nhân dân khi dự phỏng vấn.

Stt

Khoa

Lịch phỏng vấn

Địa điểm

1.      

Công nghệ thông tin

14 giờ 00 10/10/2017

VP Khoa CNTT

2.      

Toán – Tin học

13 giờ 30 10/10/2017

P. F009

3.      

Vật lý – Vật lý kỹ thuật

8 giờ 30 10/10/2017

VP Khoa VL-VLKT

4.      

Khoa Hóa

13 giờ 00 10/10/2017

VP Khoa Hóa I59A

5.      

Khoa Sinh

8 giờ 00 10/10/2017

P. B40

6.      

Khoa Địa chất

8 giờ 30 10/10/2017

P. CO5

7.      

Môi trường

9 giờ 00 10/10/2017

P. C15

8.      

Khoa Điện tử -Viễn thông

8 giờ 30 10/10/2017

P. E 101

 

 1. Các tiêu chí xét tuyển:
 • Căn cứ trên chỉ tiêu và khả năng đào tạo của Khoa.
 • Kiến thức chuyên môn
 • Kỹ năng nghiên cứu
 • Khả năng làm việc theo nhóm
 • Khả năng sáng tạo (thể hiện cách suy nghĩ của người dự tuyển khi giải quyết vấn đề trong lĩnh vực chuyên môn mà thí sinh lựa chọn)
 • Kỹ năng viết
 • Khả năng phân tích vấn đề
 • Mục đích cho nghiên cứu
 • Tính tự tin (khả năng giải quyết những tình huống khó khăn và thách thức)

 

           

Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 10 năm 2017

HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Lê Đức Phúc